Niezbędne dokumenty pod budowę studni głębinowej

Budowa studni głębinowych podlega przepisom takich ustaw, jak Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze, z których każda reguluje inne kwestie związane z ujęciami wody podziemnej. Aby móc wybudować studnię głębinową, konieczne jest spełnienie pewnych wymogów formalnych. Sprawdźcie jakie dokumenty potrzebne są do budowy studni głębinowej.

Przepisy o budowie studni

Formalności jakie związane są z budową studni głębinowych zawarte są w kilku ustawach. W przepisach budowlanych określa się aspekty techniczne oraz minimalne normy odległościowe dla studni. Mają one na celu zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych a także ochrony środowiska. Pozostałe przepisy zobowiązują inwestora do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (gdy pobór wody jest większy, niż 5m3/dobę, a głębokość studni przekracza 30 m lub tam, gdzie woda pobierana będzie na potrzeby działalności gospodarczej), a także do opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia go w starostwie (wtedy, gdy studnia przeznaczona jest do szczególnego korzystania z wód).

Pozwolenie na budowę studni – kiedy jest konieczne?

Jak podaje prawo wodne wraz z orzecznictwem, jeżeli studnie wykonuje się na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć do 30 m i ma na celu zaspokojenie potrzeb własnego gospodarstwa domowego, budowa studni nie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia.

Warto wiedzieć, że samo wywiercenie otworu lub wykopanie studni nie wymaga uzyskania zgodny. Zgłoszenia wymaga natomiast wyprowadzenie elementów studni ponad powierzchnię terenu oraz wykonanie obudowy. W tym przypadku należy zgłosić zamiar budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej

– tłumaczy ekspert reprezentujący firmę GEOTEST.

Do zgłoszenia koniecznie należy dołączyć rysunki usytuowania studni i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Właściwy organ może wnieść sprzeciw w ciągu 30 dni od zgłoszenia, jednak jeśli tego nie zrobi, można rozpocząć budowę studni. Warto jednak pamiętać, że jeśli inwestycja nie ruszy w ciągu 2 lat od terminu rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, może ono stracić ważność.

Pozwolenie na głębokie studnie

Niektóre studnie wymagają jednak dopełnienia większych formalności- korzystanie z ujęć wody poniżej 30 m wchodzi już w zakres szczególnego użycia wód. W związku z tym, budowa tego rodzaju studni wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Wszystko dlatego, że do jej budowy konieczne jest użycie specjalistycznych urządzeń technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *