Telefon konferencyjny, czyli jak usprawnić pracę zespołową

Współpraca oparta jest na wymianie informacji, argumentów, wykonywaniu różnych zadań. Często polecenia są podzielone między uczestników i każdy ma przygotować swoją część. Jednak regularne spotkania mogą okazać się wyzwaniem przy obecnym pędzie życia. Ludzie coraz chętniej organizują więc konferencje. Warto

Czytaj dalej