Pełen raport – Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 r

Co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków w 2017 – dowiadujemy się z  badań Biblioteki Narodowej.

O BADANIU Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 r

W raporcie prezentowane są główne wyniki ankietowego badania czytelnictwa książek przeprowadzonego przez bibliotekę narodową w listopadzie i w grudniu 2017 roku.

Raport jest dwuczęściowy: oprócz badania ogólnopolskiego (część i) przedstawione zostało także badanie zrealizowane wśród polonistów uczących w szkołach średnich (część ii).

Efekt badań z 2017 roku potwierdzają sformułowane uprzednio identyfikacje, że mamy aktualnie do czynienia ze stabilizacją poziomu czytelnictwa – bazowe wskaźniki mogą nieco drgnąć w górę lub w dół, nie zmienia to jednak całkowitego obrazu. 38% czytelników w 2017 roku, w tym 9% czytających co najmniej 7 książek, to wynik, który dobrze wpisuje się w aktualny trend.

Przyglądając się deklaracjom dotyczącym liczby czytanych książek, dostrzegamy, że między 2016 a 2017 rokiem postęp nastąpił tylko w przedziale 1–2 książki. Obserwacja ta wzmacnia tezę o stabilizacji poziomu czytelnictwa.

 

K TO CZYTA?

W przypadku każdej z badanych praktyk lekturowych kobiety okazują się bardziej aktywnymi czytelniczkami od mężczyzn. Skupiając uwagę na najmłodszej kategorii badanych (osób od 15. do 24. roku życia), widzimy, że na postawy czytelnicze w istotny sposób wpływa to, że jest się uczniem lub studentem.

Pobieranie nauki w szkole lub na uczelni wiąże się z tym, że częściej sięga się po książkę lub czyta co najmniej trzystronicowe teksty. Wynika to z faktu, że edukacja nadal jest silnie związana z linearną lekturą tekstu stanowiącego samodzielną całość, a nie część multimedialnego przekazu. Prawidłowość ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Wobec tych spostrzeżeń można sformułować hipotezę, że obserwowana od lat
wyższa pod każdym względem aktywność czytelnicza kobiet niż mężczyzn jest wynikiem między innym przeciętnie dłuższego w przypadku kobiet okresu pobierania nauki w szkole lub na uczelni.

Raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 r do pobrania na stronie http://www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf

 

Zastanawiasz się co czytać – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/co-czytac/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *