Czym są umiejętności zarządzania, menedżerskie?

Umiejętności zarządzania można zdefiniować jako pewne atrybuty lub umiejętności, które powinien posiadać menedżer, aby móc wykonywać określone zadania w organizacji. Obejmują one zdolność do wykonywania obowiązków wykonawczych w organizacji, unikając sytuacji kryzysowych i natychmiastowo rozwiązując problemy, kiedy się pojawią. Umiejętności zarządzania mogą być rozwijane poprzez …

Poznaj szczegóły