Ezoteryka i wiedza o sobie

„Samoświadomość jest matką wszelkiej wiedzy” to stare powiedzenie. Leży u podstaw greckiej myśli filozoficznej. Ezoteryk kładzie największy nacisk na praktyczne zastosowanie samopoznania. Doskonałość ludzkiej świadomości jest etapem osiągniętym przez samopoznanie; mając na uwadze, że etap zjednoczenia z boskością, stan czystej

Czytaj dalej