Zawód: radca prawny

Radca prawny to jeden z najczęściej wybieranych obecnie zawodów przez absolwentów prawa udających się na aplikację (specjalny rodzaj praktyk). Wpływa na to z pewnością obecny charakter profesji radcy prawnego, którego kompetencje zostały całkowicie zrównane z adwokatem. Może on równie skutecznie występować w sądzie jako pełnomocnik i aktywnie zajmować się sprawami klienta, a nie ograniczać się tylko do doradztwa.

Oba zawody w praktyce więc zlewają się ze sobą, a utrzymujący się podział to kwestia już tylko pewnej historycznej i tradycyjnej konwencji, co utrzymują sami praktykujący zawód. Nadal więc istnieją osobne izby adwokackie i radcowskie, chociaż coraz częściej w środowiskach prawniczych przebija myśl, aby ostatecznie profesje połączyć w jedno. Jedyną utrzymaną różnicą jest pewien niuans w prawie pracy. Adwokaci bowiem nie mogą zatrudnić się w żadnej firmie jako etatowy pracownik, muszą założyć własną działalność gospodarczą w postaci kancelarii. Radcowie natomiast nie mają tego rodzaju obostrzeń i jeżeli tylko zechcą mogą trwale związać się z np. jakąś korporacją, która z racji prowadzenia biznesów na szeroką skalę cały czas potrzebuje pomocy prawnej specjalisty.

Praca w stolicy Wielkopolski

Jeżeli chodzi o takie zawody jak radca prawny Poznań jest pełen doskonałych specjalistów. To półmilionowe, stale rozwijające się miasto potrzebuje potężnego zaplecza prawniczego, które będzie niezbędne dla inwestujących tu przedsiębiorców czy zwyczajnie żyjących mieszkańców, których liczba się powiększa. Wprawdzie samo miasto bowiem nie notuje przyrostów wielkiej wagi, aczkolwiek już otaczający metropolię powiat poznański corocznie zyskuje ponad 10% mieszkańców. Do silnego zapotrzebowania na usługi prawne dochodzi również kwestia możliwości zdobycia w mieście doskonałego wykształcenia w tym kierunku. Poznański Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w każdym rankingu plasuje się bardzo wysoko. Został on też wyróżniony, jako jedyny wydział prawniczy w Polsce prestiżową kategorią naukową A+ nadawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza sławnym UAM, prawo studiować można również na kilku uczelniach prywatnych, takich jak chociażby poznańskie oddziały WSB i SWPS.

Konieczna specjalizacja

Warto podkreślić, że swoistym warunkiem utrzymania się na rynku pracy w tak silnie obsadzonym prawnikami środowisku jak Poznań jest obranie sobie wąskiej specjalizacji. Nie wystarcza już bowiem znać się ogólnie na prawie cywilnym czy karnym. Prawdziwi profesjonaliści skupiają się na działalności w obrębie konkretnej tematyki. W obliczu ciągłych zmian prawnych i skomplikowanych procedur dojście do perfekcji możliwe jest przy okazji zajęcia się tylko jasną i określoną kwestią. Obecny klient szuka zresztą, w obliczu tak dużej konkurencji na rynku, najlepszej opcji, która najbardziej skutecznie pozwoli mu rozwiązać jego problemy. Niczym dziwnym nie jest, że będzie chciał znaleźć takiego radcę prawnego, którego specjalizacja najbardziej zbliżona jest do jego potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *