SNH Drones — szkolenie NSTS-01, nie tylko dla profesjonalistów

Przed wprowadzonymi pod koniec 2020 roku zmianami prawa dotyczącymi użytkowania dronów, BSP w celach hobbystycznych i rekreacyjnych można było używać bez żadnych uprawnień. W 2021 roku weszły w życie przepisy unijne ściśle określające zasady ich stosowania. Zostały oparte na ocenie ryzyka wykonywanych operacji, niezależnie od …

Poznaj szczegóły