Konopie w natarciu, czyli w czym marihuana jest lepsza od alkoholu?

Pomimo niesłusznej opinii dotyczącej marihuany, większość społeczeństwa uważa ją za wyjątkowo szkodliwą, dlatego nielegalną. Najgłośniej oskarżający i najwięcej mający do powiedzenia są ci, którym nigdy nie było dane skosztować „zielonego szczęścia”. Inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca alkoholu, który mimo ogromnej

Czytaj dalej