Objawy palenia trawki – jak rozpoznać czy twoje dziecko używa marihuany?

Objawy użycia marihuany mogą przypominać symptomy, jakie obserwuje się po spożyciu alkoholu. Należą do nich np. euforia, wielomówność, nadwrażliwość zmysłowa, wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna oraz osłabienie pamięci, koncentracji i sprawności psychofizycznej. Używka podana drogą wziewną czasem prowadzi do zaostrzenia astmy, a nawet skurczu oskrzeli, odmy opłucnowej, ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Substancje psychoaktywne obecne w konopiach indyjskich i siewnych stosowane przewlekle zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, zaburzeń nastroju i funkcji poznawczych; może m.in. rozwinąć się zespół amotywacyjny (szczególnie u młodzieży). (1,2,3)

 

Używanie marihuany – reakcje organizmu

Substancje psychoaktywne zawarte w konopiach (zwłaszcza najsilniejsza: Δ9-tetrahydrokannabinol, THC) wywołują podobne reakcje u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Często obserwuje się trzy kolejne fazy działania narkotyku, które przeplatają etapy uspokojenia, wyciszenia. (1,4)

Wyróżnia się:

  • fazę przebiegającą z uczuciem euforii, dobrego samopoczucia, głębokiego relaksu, często z towarzyszącą wielomównością i napadowym śmiechem;
  • fazę nadwrażliwości zmysłowej, czyli wyostrzenia zmysłów i silniejszej wrażliwości na bodźce – zwłaszcza wzrokowych i słuchowych z upośledzeniem percepcji czasu i przestrzeni (w niektórych przypadkach obserwuje się ostre stany lękowe);
  • fazę ekstatyczną;
  • fazę snu i przebudzenia. (4)

Należy zwrócić szczególną uwagę na czas utrzymywania się objawów – jeśli trwają dłużej niż dobę, stan może wymagać konsultacji psychiatrycznej. (4)

Toksyczna dawka kanabinoli (wywołująca objawy zatrucia) to kwestia indywidualna i zmienna. Reakcja na związki tego rodzaju zależy od szeregu czynników, m.in. od stanu psychicznego w momencie ich zażywania, cech osobowości, wcześniejszych doświadczeń i oczekiwań wiązanych z przyjęciem narkotyku. (4)

 

Zatrucie kanabinolami – objawy

Zatrucie kanabinolami najczęściej przejawia się psychozą intoksykacyjną, którą cechuje duża zmienność obrazu klinicznego. Z reguły towarzyszą jej omamy wzrokowe, słuchowe, pseudoomamy, tzw. „gonitwa myśli”, odczucia derealizacji (uczucie, że świat się zmienił), depersonalizacji (odczucie zmian ciała, osobowości), urojenia prześladowcze. U niektórych osób występują napady lęku, niepokój, bezsenność. Objawy psychotyczne powinny ustąpić po kilku dobach. (1,2,4)

Wśród somatycznych symptomów intoksykacji wymienia się głównie dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego i układu pokarmowego (jak wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost częstotliwości tętna, zaburzenia ortostatyczne, większe łaknienie, pragnienie, wysuszenie błony śluzowej jamy ustnej). Rzadziej występują bóle głowy i przekrwienie spojówek; sporadycznie obserwuje się hipertermię (stan podwyższonej temperatury wewnętrznej ciała – pow. 40 st. C, do którego dochodzi w wyniku upośledzenia działania mechanizmów chłodzących, bez z mian nastawczych ośrodka termoregulacji; stan może wymagać pilnej pomocy medycznej). (2,4,5)

Zagrożenia związane z marihuaną, czytaj więcej >>

Nie wolno zapominać, że palenie marihuany (również okazjonalne) istotnie zwiększa ryzyko wypadków i doznawania urazów (zwłaszcza w ruchu drogowym). Może prowadzić także do rozwoju uzależnienia (zagrożenie wzrasta m.in. w przypadkach dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku zaburzeń psychicznych). Ponadto używanie kanabinoli grozi wystąpieniem przewlekłego stanu psychotycznego. (2,4)

Uważa się, że przyjmowanie marihuany drogą wziewną raczej nie wpływa na rozwój zaburzeń morfologicznych ośrodkowego układu nerwowego. (4)

1. Marihuana i haszysz (kannabinoidy naturalne). http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.20.8.8 Data dostępu: 18.01.2018

2. Habrat B. Uzależnienie od kanabinoli. https://psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/73150,uzaleznienie-od-kanabinoli Data dostępu: 18.01.2018

3. Tkaczyk M., Florek E., Piekoszewski W. Marihuana i kanabinoidy jako leki. Przegląd Lekarski. 2012;69 (10):1095-1097

4. Steinbarth-Chmielewska K. Jakie zaburzenia (organiczne i psychiczne) może powodować okazjonalne palenie trawki przez dzieci i młodzież? https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.15.6.4 Data dostępu: 18.01.2018

5. Hipertermia. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.III.23.18 Data dostępu: 18.01.2018

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *