Człowiek pozbawiony moralności

Człowiek pozbawiony moralności to osoba, która nie przestrzega ogólnie przyjętych norm i wartości etycznych. Takie zachowanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno dla jednostki, jak i dla społeczności, w której żyje. Brak moralności często wiąże się z egoizmem, brakiem empatii i niezdolnością do odróżniania dobra …

Poznaj szczegóły

Podróż do siebie po traumie

Trauma pojawia się w wyniku niezwykle stresującego wydarzenia, które zmniejsza lub niszczy poczucie bezpieczeństwa i zagraża życiu lub bezpieczeństwu. Traumatyczne doświadczenia przekraczają twoją zdolność radzenia sobie i twoją zdolność integracji emocji związanych z doświadczeniem. Uraz psychiczny może spowodować, że poczujesz się bezradny i zmagasz się …

Poznaj szczegóły

Jak interpretować rysunki dziecka?

Dziecko komunikuje się na wiele sposobów. Komunikacja werbalna oferuje tylko niewielki wgląd w jego umysł. Analiza jego rysunków może dać głębsze zrozumienie jego stanu psychicznego. Zapewnia lepsze zrozumienie jego osobowości, a także oferuje rodzicom i terapeutom medium, które pomaga dziecku radzić sobie w trudnych i …

Poznaj szczegóły