Osobowość borderline – zaburzenie osobowości z pogranicza w pigułce

Termin borderline oznacza typ osobowości chwiejnej emocjonalnie. Życie z tym zaburzeniem bywa bardzo trudne dla chorego i osób z jego otoczenia. Łatwiej to zrozumieć, wiedząc, jak czuje się i myśli osoba z osobowością borderline.

Hasło osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, brzmi bardzo poważnie. Żaden termin, nie jest jednak w stanie w pełni zobrazować trudności, z jakimi musi borykać się chory z tym zaburzeniem. Każdy pacjent jest odrębną osobą. Pomimo różnic indywidualnych istnieją jednak bardzo charakterystyczne, obserwowane u wszystkich objawy.

Terminem osobowość borderline, określa się dysfunkcyjną osobowość rozpoznawaną u osób, u których nie można postawić diagnozy wskazującej na konkretne zaburzenie, czy chorobę psychiczną. Pomimo wyodrębnienia różnych objawów psychopatologicznych, nie sposób rozpoznać nerwicy, choroby afektywnej, psychozy, czy schizofrenii.

Problem jest na tyle skomplikowany, że ostateczną diagnozę zawsze stawia psychiatra. Według kryterium diagnostycznego osobowość chwiejna emocjonalnie występuje w dwóch podtypach. Impulsywnym  F60.3 i borderline z kodem F60.31.

Po polsku osobowość borderline to po prostu pograniczne zaburzenie osobowości. Przez wzgląd na fakt, że borykających się z tym zaburzeniem osób, nie sposób jednoznacznie zakwalifikować do konkretnej jednostki chorobowej, mówi się, że jest to osobowość lub zaburzenie pograniczne, zespół, czy stan pograniczny. W żargonie psychiatrycznym używa się określeń „pacjenci z pogranicza” lub „pacjenci pograniczni”.

Czym charakteryzuje się osobowość borderline?

Pograniczne zaburzenie osobowości, czyli osobowość borderline zawsze charakteryzuje się wahaniami nastroju. Typowe są trudne do kontrolowania, intensywne napady gniewu, silny lęk przed odrzuceniem oraz poczucie pustki. Obserwuje się również niestabilny obraz własnej osoby, nacechowanie silnymi emocjami związków interpersonalnych, czy zachowania autoagresywne. Osoba borykająca się z borderline zawsze wymaga wielokierunkowego leczenia. W przypadku gdy psychoterapia okazuje się mało pomocna, rozwiązaniem może okazać się hospitalizacja.

Typowa jest przewaga negatywnych uczuć. Osoby z pogranicznym zaburzeniem osobowości typu borderline odczuwają „wieczny niepokój”. W ich życiu codzienny dominuje wstyd, obawy, smutek, złość, niepokój, a nawet panika. Niska odporność na stres nasila niekorzystne odczucia. Co gorsze. Pacjenci nie umieją samodzielnie się wyciszać, a w sytuacjach stresogennych zebrać myśli i racjonalnie działać.

Lęk przed porzuceniem to bardzo charakterystyczne odczucie. Chorzy panicznie boją się osamotnienia. W konsekwencji często nie chcą nawiązywać bliskich relacji i trzymają innych na dystans albo nadmiernie dążą do podtrzymywania stałej bliskości z innymi.

Chorzy z pogranicznym zaburzeniem osobowości typu borderline idealizują bliskie sobie osoby. W momencie utrzymywania z kimś bliskiej relacji chory potrafi dostrzegać jedynie pozytywne cechy innych i nadmiernie je cenić. Ponadto unika myśli mogących rzucić złe światło na „idealny obiekt westchnień”. Myślenie jest prostolinijne. Wszystko może być jedynie dobre albo złe. Nie ma pośrednich, głębszych ocen. W przypadku rozstania, zerwania relacji,  porzucenia chory przezywa poważny kryzys. W efekcie mogą pojawić się u niego stany depresyjne lub myśli samobójcze.

Niestabilność emocjonalna jest typowa dla osób z borderline. To problem rzutująca na całe życie chorego. Kumulacja negatywnych odczuć, poczucie pustki, nieumiejętność nawiązania zdrowych relacji interpersonalnych, czy poczucie wstydu, utrudnia wszelkie działania.

Zachowania charakterystyczne dla osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości typu borderline

Ponieważ każdy chory jest odrębną jednostką posiadającą unikalną osobowość, nie można generalizować. Wyodrębnione zachowania są jednymi z najczęściej obserwowanych u chorych. Nie oznacza to jednak, że u danej osoby będą występować. Pośród często obserwowanych zachowań wymienia się: skłonność do ryzyka, impulsywne podejmowanie decyzji, używanie substancji psychouzależniających, ataki słowne, kompulsywne obżarstwo, samookaleczanie, myśli i próby samobójcze, kłamanie.

Jak czuje się i myśli osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości typu borderline?

By móc zrozumieć to pograniczne zaburzenie, a tym samym ciężar życia chorych, wato wczuć się w ich rolę. Jedynie w ten sposób maksymalnie zbliżymy się do problematyki. Suche terminy, opisy i wskazania, nigdy nie oddadzą w pełni realiów, z jakimi na co dzień mierzą się chorzy.

Borderline: Autoterapia, czyli o sprawach poważnych z solidną dawką autoironii – Anka Mrówczyńska

Chcący dowiedzieć się, jak czuje się i myśli osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości typu borderline, powinni sięgnąć po książkę „Borderline: Autoterapia, czyli o sprawach poważnych z solidną dawką autoironii”. Książkę napisała Anka Mrówczyńska ze zdiagnozowaną jednostką F60.31., czyli pogranicznym zaburzeniem osobowości. Szczere zwierzenia zawarte w pozycji pozwalają dostrzec życie chorego „od środka”. To autentyczne, pełne bezcennych dygresji wyznanie z przesłaniem dla chorych, ich bliskich i wszystkich zainteresowanych tematyką.

„Masz diagnozę osobowości chwiejnej emocjonalnie? A może jesteś bliskim osoby na to cierpiącej? Szukasz książki, która w przystępny i do tego zabawny sposób pokaże Ci czym jest borderline? Ta pozycja Cię nie zawiedzie! „Borderline: Autoterapia, czyli…” to zaburzenie osobowości z pogranicza w pigułce”. – Anka Mrówczyńska.

Autorka szczerze do bólu pokazuje, jak trudno jest żyć z tym zaburzeniem. Pomimo wszystko czyni to w sposób humorystyczny. Celowo, swoje życie podzieliła na trzy wewnętrzne role. Dzięki temu „dojrzymy” borderline z wielu stron, by w pełni je zrozumieć. W trakcie lektury poznajemy trzy postacie. Będzie to pani Psycholog, Mrówczyńska-pacjentka oraz Autorka.

Przerysowana postać Mrówczyńskiej- pacjentki to esencja osobowości chwiejnej emocjonalnie, typu borderline. Pani Psycholog prezentuje zdrową, racjonalną część osobowości Anki. Natomiast Autorka to jej krytyczne superego, wypowiadające niepochlebne opinie o Mrówczyńskiej- pacjentce, prowokujące do zmiany.

Warto zaznaczyć, że książka rekomendowana jest przez magazyn psychologiczny „Charaktery”.

Do kupienia również na stronie – http://tylkorelaks.pl/758-borderline-autoterapia-czyli-o-sprawach-powaznych-z-solidna-dawka-autoironii.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *