Co należy do uprawnień pielęgniarki?

Zawód pielęgniarki nie jest prosty, ale z pewnością jest niezwykle potrzebny. Do ona zajmuje się chorymi po operacji, dba o ich pielęgnacje, podaje leki, zmienia opatrunki, kroplówki i spędza z chorymi mnóstwo czasu. Aby jednak móc pracować jako pielęgniarka, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie i trzeba spełnić kilka koniecznych warunków.

Jakie wykształcenie powinna mieć pielęgniarka?

Dawniej, aby zostać pielęgniarką wystarczyło ukończenie liceum medycznego. Trwało ono 5 lat i po nim można było rozpocząć pracę w zawodzie. W 2005 roku wiele w tej kwestii się zmieniło. Ustawa o szkolnictwie wyższym, jednoznacznie wskazuje, że uprawnienia do zawodu pielęgniarki ma osoba, która ukończyła publiczne lub niepubliczne uczelnie wyższe np. http://mum.edu.pl na kierunku pielęgniarstwo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa z 2012 roku, określa że studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, które w sumie mają liczyć 4 720 godzin, w tym 1200 godzin praktyk. W tym czasie, przyszłe pielęgniarki poznają podstawowe zagadnienia z zakresu nauk medycznych, zdrowia i kultury. Z kolei studia magisterskie trwają 4 semestry trwające 1300 godzin.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, którzy przekazują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną w zawodzie pielęgniarki. Konieczne jest także skończenie kursu języka angielskiego na poziomie B2. Po ukończeniu studiów pielęgniarki mogą zrobić studia doktoranckie.

Co trzeba zrobić, żeby móc pracować w zawodzie pielęgniarki?

Aby móc pracować w zawodzie pielęgniarki trzeba także uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Można to uzyskać listownie lub w siedzibie izby. Aby je uzyskać, trzeba posiadać świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej, a także zdolność do czynności prawnych. Bardzo ważny jest także dobry stan zdrowia oraz negatywna postawa etyczne.

Aby uzyskać prawo do wykonywania prawa zawodu. Trzeba złożyć wniosek o stwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru członków izby pielęgniarskiej. Potrzebne są także dwa zdjęcia i jeden z dokumentów:

  • dokument potwierdzający kwalifikacje,
  • dyplom pielęgniarki,
  • świadectwo pielęgniarki.

Jeśli dokumenty są kompletne to okręgowa rada pielęgniarek wpisze kandydata do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarskiej. Rejestr jest dostępny w Internecie, także można go kontrolować w dowolnym momencie. Osoba, która się w nim znajduje dostaje specjalny dokument pt.: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”. Można go otrzymać osobiście, lub otrzymać go drogą listowną. Jeżeli jednak rada nie wyda pozytywnej decyzji, można się odwołać od tej decyzji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *