Prosta umowa na podwykonawstwo – elementy, wzór. Skąd pobrać?

Umowa na podwykonawstwo, inaczej określana jako umowa z podwykonawcą, jest jedną z często stosowanych umów w celu uregulowania stosunków pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Jakie elementy powinna ona zawierać? Skąd pobrać jej wzór?

Czym jest umowa na podwykonawstwo? Za pomocą umowy na podwykonawstwo można zlecić wykonanie prac przez wykonawcę podwykonawcy. Zwykle tego typu umowa jest używana w przypadku robót budowlanych. Często stosowana jest prosta umowa na podwykonawstwo, która zawiera uproszczone elementy. Wówczas kwestie, które nie zostały uregulowane w umowie, są regulowane obowiązującymi przepisami prawnymi.

Umowa z podwykonawcą – elementyUmowa o podwykonawstwo powinna zawierać określone elementy, które regulują wtedy prawa oraz obowiązki pomiędzy stronami umowy, czyli podwykonawcą a wykonawcą. Wśród głównych elementów, jakie zawiera umowa z podwykonawcą, znajdują się: – Dane o stronach, – Przedmiot umowy, – Ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy, na przykład materiałów, sprzętu, – Obowiązki stron, – Termin przeprowadzenia robót, – Zasady odbioru robót, – Odpowiedzialność podwykonawcy, – Zapisy związane z karami umownymi, gwarancją oraz rękojmią za roboty, – Klauzule dotyczące odstąpienia od umowy, zakazu konkurencji, poufności, danych osobowych. – Postanowienia końcowe.

Skąd pobrać wzór umowy z podwykonawcą?Osoby, które chciałyby uzyskać umowę jak prosta umowa na podwykonawstwo, mogą aktualnie pobrać ją za pomocą internetu. Wzory umów dostępne są jako darmowe, ale można także zdecydować się na ich zakup w kancelarii prawnej. Druga opcja jest bezpieczniejsza, gdyż można mieć pewność, że umowa zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz może być też na życzenie spersonalizowana. Wzór umowy z podwykonawcą można zamówić u prawnika również za pomocą internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *