Czym jest i jakie ma zalety outsourcing procesów biznesowych?

Outsourcing procesów biznesowych to rozwiązanie dla każdej firmy, niezależnie od stopnia jej rozwoju. Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy korzystają ze wsparcia profesjonalistów?

Czym jest outsourcing procesów biznesowych?

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) to rozwiązanie polegające na zlecaniu wykonania niektórych procesów biznesowych zewnętrznym podmiotom. W ten sposób możliwe jest  uwolnienie zasobów (np. finansowych) firmy. Dzięki współpracy np. z biurem rachunkowym przedsiębiorca zyskuje wsparcie ekspertów – może być pewien, że księgi rachunkowe jego firmy są prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jednocześnie taka współpraca pozwala na oszczędności. Nawiązanie kooperacji z zewnętrzną firmą jest tańsze niż zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów.

Podmioty gospodarcze korzystające z BPO mogą zdecydować się na usługi dostawcy w każdym momencie swojej działalności. Rozwiązanie to jest dedykowane również tym firmom, które dopiero zaczynają funkcjonować na rynku, a to dlatego, że z reguły mają one ograniczone budżety i nie są w stanie pozyskać ekspertów.

Gdzie sprawdza się outsourcing procesów biznesowych?

Na co dzień w każdej firmie zachodzi wiele różnych procesów biznesowych, ale nie wszystkie generują bezpośrednio zysk. Inaczej mówiąc, nie wszystkie są kluczowe dla danego podmiotu. Zarówno w dużym przedsiębiorstwie o profilu produkcyjnym, jak i niewielkiej agencji marketingowej do takich procesów będą należeć:

  • Księgowość wraz z obsługą kadrowo-płacową. Każda firma musi rozliczać się z uzyskanych dochodów i śledzić zmiany w prawie podatkowym, aby się do nich dostosowywać.
  • Usługi prawne. Firmy potrzebują wsparcia w zakresie konstrukcji umów czy odzyskiwania należności od nieuczciwych partnerów biznesowych,
  • HR. Poszukiwanie pracowników o pożądanych kompetencjach również można zlecić zewnętrznej firmie, która dzięki swoim rozległym kontaktom będzie w stanie szybko przedstawić kandydatów na nowo utworzone stanowiska.

Wymienione procesy nie są jedynymi, których firmy nie muszą realizować w sposób samodzielny i z których mogą zrezygnować. BPO sprawdza się także w przypadku: obsługi i utrzymania infrastruktury IT, reklamy czy logistyki.

Jakie zalety ma outsourcing procesów biznesowych?

Firmy korzystające z outsourcingu procesów biznesowych zyskują na wielu płaszczyznach. Podstawową zaletą BPO jest możliwość zredukowania kosztów. Korzystanie z usług zewnętrznej firmy jest tańsze niż utrzymanie stanowisk pracy wymagających specjalistycznych kwalifikacji. Inne korzyści płynące z outsourcingu procesów biznesowych to:

  • Dostęp do najlepszych specjalistów i know-how. Firma specjalizująca się np. w obsłudze księgowej zatrudnia ekspertów z tego obszaru tematycznego i może zapewnić najwyższy poziom obsługi.
  • Większa efektywność i konkurencyjność. Zewnętrzny kontrahent może zorganizować procesy w ten sposób, aby zwiększyły one przewagę firmy na rynku.
  • Możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności firmy. Gdy procesy, które nie generują bezpośrednio zysku, są w rękach specjalistów, przedsiębiorca może w pełni skupić się działaniach strategicznych.

Rynek BPO jest dziś rynkiem dojrzałym. Firmy korzystające ze wsparcia zewnętrznych partnerów biznesowych mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w niemal każdym zakresie. To z kolei powoduje, że mogą w pełni skoncentrować się na kluczowych dla biznesu aspektach.

 

Jędrzej Koziński – biegły rewident we wrocławskim oddziale Rödl & Partner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *