W jaki sposób oszczędzać w niepewnych czasach?

Po trzydziestu latach spokoju na świecie nadchodzi znów czas konkurowania i niepewności. Nie ma już walutowych bezpiecznych przystani. Ekonomiczna walka z pandemią spowodowała, że większość państw notuje rekordowe poziomy inflacji. W takich warunkach oszczędności szybko tracą na swojej realnej wartości, niezależnie od tego, w jakiej walucie są liczone. Aby nie tracić kapitału, należy szukać innych sposobów inwestowania.

Obligacje państwowe

Obligacje są bardzo znane ze względu na swój oszczędnościowy charakter. Teoretycznie jest to najbezpieczniejszy rodzaj aktywa, którego wartość bazowa nie powinna ulec zmianie. Jako papier dłużny, obligacja zapewnia zwrot wpłaconej kwoty oraz należnych odsetek. Jednak w czasie dynamicznego wzrostu inflacji, odsetki mogą być zbyt małe, by pokryć spadek wartości złotówki. Oznacza to, że po wykupieniu obligacji inwestor otrzyma większą kwotę nominalnie, ale o niższej wartości realnej. Sumarycznie więc straci na tej inwestycji.

Alternatywą mogą być obligacje, których odsetki naliczane są na podstawie wskaźnika inflacji. W tym przypadku jednak warto pamiętać, że wyliczona przez urzędy inflacja nie zawsze odpowiada faktycznej utracie wartości złotówki. Wynika to ze sposobu jej wyliczania. Dlatego nawet taka forma oprocentowania nie chroni całkowicie kapitału.

Cenne kruszcie: złoto, platyna i srebro

O wiele lepszym wyjściem jest inwestycja w coś, co utrzymuje swoją wartość mimo kryzysów ekonomicznych i zawirowań na świecie. Przykładem mogą być cenne surowce, jak złoto, platyna czy srebro. Dwa pierwsze cieszą się szczególnie dużą popularnością. Oznacza to, że są one narażone na większe wahania kursów. Gdy tylko coś dzieje się na rynkach, wielu inwestorów skupuje złoto, przez co cena tego surowca szybko rośnie.

Nieco inaczej jest ze srebrem. Nie jest ono tak popularne, a jego kurs zachowuje się dużo bardziej stabilnie. Dzięki temu po jego zakupieniu zawsze można go odsprzedać w podobnej cenie, odzyskując w całości swój kapitał. Jest to więc idealny sposób także na przechowywanie krótkoterminowych oszczędności.

Jak można kupić srebro?

Istnieje kilka sposobów. Najczęściej kojarzone są zakupy na giełdzie towarowej. Wymaga to jednak posiadania konta maklerskiego, które też pociąga za sobą pewne opłaty. Można również skorzystać z różnych stron sprzedających srebrne monety. Są to kolekcjonerskie egzemplarze o określonej zawartości srebra.

W podobny sposób można odsprzedać posiadane srebrne monety i odzyskać swój kapitał. Ceny zakupu oraz sprzedaży uzależnione są od kursu rynkowego srebra. Jednak ten sposób inwestycji stosowany jest szczególnie przy długoterminowych trzymaniu oszczędności, więc zmiany cen nie powinny mieć znaczenia pod kątem realnej wartości kapitału.

Dlaczego warto kupić srebrne monety?

Przede wszystkim w ten sposób można uwolnić się od walut i inflacji. Jest to o wiele lepsze wyjście, niż inwestowanie w kryptowaluty ze względu na stabilny kurs. Daje to duże poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę oszczędności. Złoto oraz platyna stanowi ciekawą alternatywę, jednak na tych kruszcach można więcej stracić na różnicach kursowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *