Czego używać do uszczelniania mikrorur i kabli?

Do zabezpieczania przepustów ściennych i izolacji zakończeń kanałów kablowych wykorzystuje się różne rodzaje materiałów uszczelniających. Dla osiągnięcia najwyższego poziomu izolacji w miejsce standardowych środków typu silikon lub zaprawa cementowa zaleca się stosowanie produktów specjalistycznych. Profesjonalne uszczelnienia mikrorur i kabli charakteryzują się dużą elastycznością, umożliwiają rozdzielenie …

Poznaj szczegóły