Czego używać do uszczelniania mikrorur i kabli?

Do zabezpieczania przepustów ściennych i izolacji zakończeń kanałów kablowych wykorzystuje się różne rodzaje materiałów uszczelniających. Dla osiągnięcia najwyższego poziomu izolacji w miejsce standardowych środków typu silikon lub zaprawa cementowa zaleca się stosowanie produktów specjalistycznych. Profesjonalne uszczelnienia mikrorur i kabli charakteryzują się dużą elastycznością, umożliwiają rozdzielenie wielu kabli biegnących w jednym kanale rurowym, gwarantują wysoką szczelność przed gazami i wodą.

Wodoszczelność i gazoszczelność

Specyficzną właściwością specjalistycznych uszczelnień do mikrorur jest wysoki poziom nieprzepuszczalności dla gazów i cieczy, przede wszystkim dla wody, a także dla olejów i smarów, rozcieńczonych kwasów organicznych i alkaliów. W odróżnieniu od standardowych środków uszczelniających tego typu materiały charakteryzują się doskonałą przyczepnością do różnych powierzchni, są jednocześnie wysoce elastyczne, dzięki czemu zapewniają możliwość separowania kabli biegnących w kanałach rurowych. Uniwersalne uszczelnienia mikrorur dedykowane systemom światłowodowym zapewniają także możliwość łatwego rozdzielenia mikrorurek biegnących w kanale rurowym, zachowując ich dużą elastyczność.

Rodzaje uszczelnień do mikrorur i kabli

W sklepach i hurtowniach zajmujących się sprzedażą światłowodów i dedykowanych ich instalacji akcesoriów znaleźć można przynajmniej kilka różnych rodzajów uszczelnień do mikrorurek. Podstawowym rodzajem tego typu materiałów są uszczelnienia elastyczne w formie mas, które konsystencją przypominają silikon sanitarny. To najczęściej środki gazo- i wodoszczelne, elastyczne i samogasnące. Specyficznym rodzajem tego typu materiałów są produkty przeznaczone do zabezpieczania przepustów i wszelkiego rodzaju otworów, przez które przechodzą kable światłowodowe lub inne. Drugim popularnym rodzajem uszczelnień dedykowanych systemom minirurek i kabli światłowodowych są tzw. dzielone uszczelnienia mikrorur. To systemy przystosowane do zabezpieczania miejsc wyjścia kabla z mikrorurki.

W celu zabezpieczenia wnętrzy kanałów rurowych wykorzystywanych do instalacji systemu mikrorurek i kabli światłowodowych przeznaczone są specjalne materiały uszczelniające w formie elastycznych mas lub gotowych rozwiązań służących zabezpieczeniu miejsc wyjścia mikrokabla z mikrorurki. Uszczelnienie mikrorury zapewnia jej szczelność, chroni przed wnikaniem wody i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć degradująco na stan techniczny światłowodu i spowodować zakłócenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *