Fundusze inwestycyjne – inwestuj mądrze

Fundusze inwestycyjne są coraz popularniejszym sposobem lokowania kapitału i budowania majątku. Do ich zalet należy niski próg wejścia, dywersyfikacja inwestycji oraz duża płynność, która pozwala na szybkie zrezygnowanie z uczestnictwa. Sprawdź, jak mądrze korzystać z tych instrumentów finansowych.

Mimo, że fundusze inwestycyjne są bardzo popularnym instrumentem, nie są pozbawione wad. Należą do nich nie tylko ryzyko, ale także i opłaty za zarządzanie, opłaty za zakup lub umorzenie a także brak wpływu na wybór akcji i obligacji, w które inwestuje fundusz. Osoba, która nabywa jednostki uczestnictwa może wybrać jedynie rodzaj funduszu lub konkretny fundusz którego cele inwestycyjne są zgodne z jego celami, jednak nie ma on wpływu na to, jakiej spółki akcje fundusz umieści w swoim portfelu. Może być to wada dla bardziej doświadczonych inwestorów.

Zalety funduszy:

  • Szansa na zysk
  • Niski próg wejścia
  • Duża płynność inwestycji
  • Dywersyfikacja portfela

Wady funduszy:

  • Ryzyko związane z inwestycją
  • Brak wpływu na wybór inwestycji
  • Opłaty za prowadzenie, kupienie i umorzenie jednostek uczestnictwa

Pamiętaj o kosztach związanych z funduszami

Planując wykupienie jednostek uczestnictwa, pamiętaj o tym że fundusze inwestycyjne wiążą się z opłatami. Zwykle jednostki funduszy pieniężnych nabywa się bez opłaty manipulacyjnej. Prowizja za nabycie funduszy obligacyjnych wynosi zwykle 1-2%, za mieszane od 2 do 5% a za fundusze akcyjne do 5%. Kolejną opłatą jest prowizja za zarządzanie funduszami, która również wynosi od 1 do 5% rocznie (przy funduszach pieniężnych to zwykle 1%, przy funduszach akcyjnych zaś – 4-5%). Im fundusz jest bezpieczniejszy, tym opłata za zarządzanie jest mniejsza. Warto zaznaczyć, że opłata za zarządzanie jest wliczona w cenę jednostki. Kolejną opłatą, z którą należy się liczyć planując inwestycję, jest prowizja za sprzedaż jednostek.

Zadbaj o swoją inwestycję

Jeśli chcesz skutecznie zarabiać na funduszach inwestycyjnych i osiągać zyski, musisz pamiętać o tym aby interesować się wynikami tych instrumentów, których jednostki nabyłeś. Obserwuj rynek i jeśli przewidujesz stratę, podejmij odpowiednie kroki.

Pamiętaj jednak, aby nie sprzedawać jednostek impulsywnie i w niekorzystnym dla siebie okresie. Niektóre inwestycje mają długi horyzont czasowy i przynoszą zysk po kilku latach pomimo chwilowych, krótkookresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa. Miej na uwadze także fakt, że fundusz musi inwestować w takie instrumenty, jakie ma określone w statucie. Jeśli zatem wszystkie spółki giełdy tracą na wartości, a fundusz musi inwestować na przykład aż 60% kapitału w akcje – siłą rzeczy jednostki jego uczestnictwa będą tracić na wartości, a sam fundusz będzie zmuszony do kontynuacji nieopłacalnych inwestycji. Inwestor musi trzymać rękę na pulsie i odpowiednio reagować na takie sytuacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *