Czy dostawcy mają wpływ na wizerunek firmy?

Jesteś tak dobry jak Twoi dostawcy! Ten slogan znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Jednak ostatnio staje się coraz bardziej popularny w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlaczego coraz więcej firm kieruje się kryteriami pozaekonomicznymi przy wyborze dostawców?

Wzrost świadomości konsumentów

Dzisiejsi konsumenci przykładają dużą wagę do wpływu jaki wywierają firmy na lokalne otoczenie. Chodzi tu zarówno o wpływ na społeczeństwo jak również na środowisko naturalne.

W ramach wspływu społecznego klienci coraz częściej zwracają uwagę na traktowanie pracowników oraz zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Firmy, które nie stosują odpowiednich polityk w tym obszarze i nie zapewniają pracownikom godnego wynagrodzenia oraz odpowiednich warunków pracy, muszą liczyć się z negatywnymi reakcjami klientów.

Równie ważny jest wpływ na środowisko naturalne. Zatruwanie rzek, wycinka lasów, katastrofy ekologiczne – to wszystko czynniki piętnowane przez świadomych konsumentów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że konsumenci zwracają uwagę nie tylko na bezpośrednie działania producentów, ale również na działania ich dostawców z całego świata. Tłumaczenia dotyczące ograniczonego wpływu na działania kooperantów, nie są wystarczające. Natomiast brak podejmowania działań naprawczych może prowadzić do poważnych kryzysów wizerunkowych

.

Jak zarządzać łańcuchem dostaw?

Jak firmy zarządzają łańcuchami dostaw, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków wizerunkowych? Rozwiązań jest wiele, ale wszystkie zawierają trzy podstawowe działania.

Pierwszym jest audyt dostawców, dzięki któremu firmy identyfikują potencjalnie niebezpieczne praktyki. Audyt pozwala na eliminację kontrahentów, których działania dalekie są od zasad odpowiedzialności społecznej. Pozwala także na wykrycie praktyk, które wymagają pilnej poprawy. Dotyczy to zarówno dostawców bezpośrednich jak i pośrednich.

Drugim działaniem jest przygotowanie narzędzi mających na celu wyeliminowanie niechcianych działań. Jednym z najczęściej podejmowanych działań jest wymuszanie wdrażania polityk CSR przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Trzecim elementem wdrażania zasad CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest wprowadzenie praktyk zapewniające pełną transparentność zasad i rozwiązań stosowanych przez dostawców. Daje to możliwość prowadzenia działań kontrolnych. Dzięki regularnemu monitoringowi możliwe jest wczesne wykrywanie obszarów potencjalnie niebezpiecznych i niedopuszczanie do eskalacji.

Czy zatem CSR można nazwać kryterium pozaekonomicznym?

CSR coraz częściej zaliczany jest do ważnych dla działalności przedsiębiorstw kryteriów ekonomicznych. Konsekwencjami uporczywego łamania zasad społecznych oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne mogą być spadki sprzedaży lub nawet bojkoty konsumenckie. Działanie na zasadzie „gaszenia pożarów” może natomiast generować bardzo wysokie koszty, które również oddziaływają na wynik finansowy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że negatywny wizerunek powodowany łamaniem zasad CSR na pewno spowoduje zmniejszenie efektywności prowadzonych działań marketingowych i PR-owych.

Wszystko to powoduje, że CSR trudno traktować jedynie jako czynnik wpływający na wizerunek. Wpływa on na całość działań firmy i ma niebagatelny wpływ na osiągane wyniki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *