Ambicja – czym jest? To wada czy zaleta?

Ambicja – pragnienie osiągnięcia czegoś lub odniesienia sukcesu, któremu towarzyszy motywacja, determinacja i wewnętrzny popęd.

Ambicja czym jest? To wada czy zaleta?

Ambicja opisuje tych, którzy osiągają sukces w oparciu o ich wewnętrzne pragnienie, aby to zrobić i ich wiarę w siebie. Ambicja sama w sobie nie może być kluczem do sukcesu. Skuteczni, ambitni ludzie potrzebują energii i celów, aby odnieść sukces.

Ambicja wywodzi się z łacińskiego ambitio — chęć sławy, czci, aplauzu, staranie się, dążenia do honoru, uznania.
Ambicje można zdefiniować jako dążenie do jakiegoś rodzaju realizacji lub wyróżnienia.Pprzede wszystkim do osiągnięcia celu, a po drugie do motywacji i determinacji w poszukiwaniu sposobu do jego ostatecznego dokonania nawet w obliczu przeciwności i porażki.

Ambitność to dokonania przede wszystkim nie ze względu na same osiągnięcia (które mają być dalekosiężne), ale w celu odróżnienia się od innych ludzi. Gdybyśmy byli ostatnią osobą na ziemi, bycie ambitnym nie miałoby większego sensu.

Istnieje wiele wariantów koncepcji lub definicji ambicji. Na przykład w swojej Etyce — Baruch de Spinoza zauważa, że ​​„każdy stara się jak najwięcej, aby inni kochali to, co kocha, i nienawidzić tego, czego nienawidzi”:

Wysiłek, aby wszyscy zaakceptowali to, co kochamy lub nienawidzimy, jest w prawdzie ambicją, dlatego widzimy, że każdy z natury pragnie, aby inne osoby żyły zgodnie z jego sposobem myślenia …

ambicja
Ambicja – czym jest?

 

Ambicja często jest mylona z aspiracją.

W przeciwieństwie do zwykłego dążenia, które ma szczególny cel dla przedmiotu, ambicja jest cechą lub usposobieniem i jako taka jest trwała i wszechobecna. Człowiek nie może zmienić swojej ambicji. Podobnie tak jak nie może zmienić żadnej innej cechy charakteru: osiągając jeden cel, prawdziwie ambitna osoba wkrótce formułuje inną, do której wciąż dąży.

Często mówi się o ambicji w tym samym odczuciu, co nadziei, jak w nadziejach i ambicjach. Nadzieja to pragnienie, aby coś się wydarzyło w połączeniu z przewidywaniem tego, co się dzieje. Natomiast ambicją jest dążenie do osiągnięcia lub wyróżnienia połączone z chęcią dążenia do jego osiągnięcia. Mówiąc ogólnie, ambicja jest bardziej samodzielna i bardziej niezależna niż nadzieja. Przeciwieństwem nadziei jest strach, beznadziejność lub rozpacz. Przeciwieństwem ambicji jest po prostu brak ambicji, która sama w sobie nie jest stanem negatywnym.

Ambicja jest czasami uważana za formę chciwości lub akceptowalną twarzą chciwości, którą można określić, jako nadmierne pragnienie czegoś więcej niż jest to potrzebne lub zasłużone, nie dla większego dobra, ale dla własnego samolubnego interesu. Chciwość redukuje nasze skupienie do dążenia do celu. Z kolei ambicja jest bardziej elastyczna i dalekosiężna. Także pozwala nam rozwijać się i przyczyniać do rozkwitu innych. Ostatecznie różnica między chciwością a ambicją może być po prostu jednym z naciskiem, a chciwość jest redukcyjna i destrukcyjna, a ambicja ekspansywna i adaptacyjna.

Ambicja — pragnienie bycia odnoszącym sukcesy, silnym lub sławnym.

Warren Buffett przypisuje osiągnięcie sukcesu wielu swoim decyzji dotyczących zdobycia wielkich pieniędzy swojemu nienasyconemu zwyczajowi czytania.

Czytaj ciekawe i ambitne książki – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/5-ambitnych-ksiazek-dla-wymagajacych-czytelnikow/. Najlepsze książki mogą zainspirować Cię do realizacji projektu, pasji lub zbudowania życia, które chcesz.

Czytanie książek rozwija – http://www.szkolenia24h.pl/artykul/czytanie-ksiazek-rozwija/2476/

Szukaj również możliwości rozwoju na kursach i szkoleniach – http://www.kursy24h.pl/Jeśli chcesz rozwinąć swoją karierę, poprawić swoje umiejętności i zwiększyć efektywność w życiu i pracy skorzystaj z kursów, szkoleń.

 

2 komentarze do “Ambicja – czym jest? To wada czy zaleta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *