Poznaj największe religie świata

Wszyscy chcemy odnieść sukces w życiu. A co z głównymi religiami świata? Czy jest w nich coś, co mogłoby nadać naszemu życiu większą głębię i kierunek?

Książki o tematyce religijnej – co czytać?

Poniżej przedstawiono główne religie świata … Hinduizm, duchowość New Age, buddyzm, islam i chrześcijaństwo.  Istnieje krótki opis każdego, ich poglądu na Boga i tego, co człowiek może zyskać na tej religii. Zakończenie wyjaśnia, w jaki sposób nauczanie Jezusa różni się od głównych religii.

Hinduizm i jego przekonania

Większość Hindusów czci jedną Istotę o ostatecznej jedności (Brahman) poprzez nieskończoną reprezentację bogów i bogiń. Te różne bóstwa inkarnują się w bożkach, świątyniach, guru, rzekach, zwierzętach itp.

Hindusi wierzą, że ich pozycja w obecnym życiu była zdeterminowana ich działaniami w poprzednim życiu. Hinduizm zapewnia zatem możliwe wyjaśnienie cierpienia i zła w tym życiu. Jeśli zachowanie danej osoby było wcześniej złe, mogliby w uzasadniony sposób doświadczyć ogromnych trudności w tym życiu. Ból, choroba, ubóstwo lub katastrofa jak powódź zasługują na tę osobę z powodu ich własnych złych czynów, zwykle z poprzedniego życia.

Celem hinduisty jest uwolnienie się od prawa karmy … uwolnienie od ciągłych reinkarnacji. Liczy się tylko dusza, która pewnego dnia będzie wolna od cyklu odrodzeń i będzie odpoczywać.

Hinduizm pozwala osobie wybrać sposób pracy na rzecz doskonałości duchowej. Istnieją trzy możliwe sposoby zakończenia tego cyklu karmy:

1. Bądź z miłością oddany jednemu z hinduskich bóstw;

2. Rozwijaj wiedzę poprzez medytację Brahmana (jedności) … aby uświadomić sobie, że okoliczności w życiu nie są prawdziwe, że jaźń jest iluzją i tylko Brahman jest prawdziwy;

3. Poświęć się różnym ceremoniom religijnym i obrzędom.

Duchowość New Age i jej przekonania

Duchowość New Age sprzyja rozwojowi własnej mocy lub boskości. Odnosząc się do bóstwa, wyznawca tego typu duchowości nie mówi o transcendentnym, osobistym Bogu, który stworzył wszechświat, ale odnosi się do wyższej świadomości w sobie. Osoba dążąca do rozwoju duchowego postrzegałaby siebie jako bóstwo, kosmos, wszechświat. W rzeczywistości wszystko, co osoba widzi, słyszy, czuje lub wyobraża sobie, należy uważać za boskie.

Co lub kto tak naprawdę kieruje naszym życiem? Sprawdź

Wysoce eklektyczna duchowość New Age to zbiór starożytnych tradycji duchowych, nauczanych przez szeroką gamę mówców, książek i seminariów. Uznaje wielu bogów i bogiń, jak w hinduizmie. Ziemia jest postrzegana jako źródło wszelkiej duchowości i ma własną inteligencję, emocje i bóstwo. Ale zastąpienie wszystkiego to jaźń. Jaźń jest twórcą, kontrolerem i władzą nad wszystkim. Nie ma rzeczywistości poza tym, co określa osoba.

New Age uczy wschodnich mistycyzmu i duchowych, metafizycznych i psychicznych technik, takich jak ćwiczenia oddechowe, śpiewanie, bębnienie, medytacja … aby rozwinąć zmienioną świadomość i własną boskość.

Cokolwiek negatywnego doświadcza osoba (porażki, smutek, złość, egoizm, zranienie) jest uważane za iluzję. Wierząc, że są całkowicie suwerenni w swoim życiu, nic w ich życiu nie jest złe, negatywne ani bolesne. W końcu człowiek rozwija się duchowo do tego stopnia, że ​​nie ma obiektywnej, zewnętrznej rzeczywistości. Osoba, stając się bogiem, tworzy własną rzeczywistość. Jak to jest możliwe?

Buddyzm i jego przekonania

Buddyści nie czczą żadnych bogów ani Boga. Ludzie spoza buddyzmu często myślą, że buddyści czczą Buddę. Jednakże Budda (Siddhartha Gautama) nigdy nie twierdził, że jest boski, ale raczej jest postrzegany przez buddystów jako osiągających to, do czego dążą, co jest duchowym oświeceniem, a wraz z nim, uwolnieniem się od ciągłego cyklu życia i śmierci .

Większość buddystów uważa, że ​​osoba ma niezliczone odrodzenia, które nieuchronnie obejmują cierpienie. Buddysta stara się zakończyć te odrodzenia. Dlatego celem buddysty jest oczyszczenie serca i uwolnienie wszystkich tęsknot za pragnieniami zmysłowymi i przywiązaniem do siebie.

Buddyści przestrzegają listy zasad religijnych i stosują się do osobistej powściągliwości, postu i bardzo oddanej medytacji. Kiedy buddysta medytuje, to nie to samo, co modlenie się lub skupianie na bogu, to raczej samodyscyplina. Poprzez praktykowaną medytację osoba może osiągnąć Nirwanę – „wydmuchiwanie” płomienia pożądania.

Buddyzm zapewnia coś, co jest prawdą w większości głównych religii: dyscypliny, wartości i dyrektywy, którymi człowiek może chcieć żyć.

Islam i jego przekonania

Muzułmanie wierzą, że jest jeden wszechmocny Bóg, nazwany Allahem, który jest nieskończenie lepszy od ludzkości i transcendentny. Allah jest postrzegany jako twórca wszechświata i źródło wszelkiego dobra i wszelkiego zła. Wszystko, co się dzieje, jest wolą Allaha. Jest potężnym i surowym sędzią, który będzie miłosierny w stosunku do wyznawców, w zależności od dostateczności ich dobrych uczynków i pobożności religijnej.

Jerozolima – najbardziej skłócone miasto świata – dlaczego?

Chociaż muzułmanin czci kilku proroków, Mahomet jest uważany za ostatniego proroka, a jego słowa i styl życia są autorytetem tej osoby. Aby być muzułmaninem, należy przestrzegać pięciu religijnych obowiązków:

1. Powtórz wyznanie wiary dotyczące Allaha i Mahometa;

2. Odmawiaj niektóre modlitwy po arabsku pięć razy dziennie;

3. Daj potrzebującym;

4. Jeden miesiąc każdego roku, od jedzenia, picia, seksu i palenia od wschodu do zachodu słońca;

5. Pielgrzymka raz w życiu, aby czcić w sanktuarium w Mekce.

W chwili śmierci – opartej na wierności tym obowiązkom – muzułmanin ma nadzieję wejść do Raju. Jeśli nie, będą wiecznie karani w piekle.

Dla wielu ludzi islam odpowiada ich oczekiwaniom dotyczącym religii i bóstwa. Islam naucza, że ​​istnieje jedno najwyższe bóstwo, które jest czczone przez dobre uczynki i zdyscyplinowane rytuały religijne. Po śmierci osoba jest nagradzana lub karana zgodnie ze swoim oddaniem religijnym. Muzułmanie wierzą, że oddanie życia za Allaha jest pewnym sposobem wejścia do Raju.

Chrześcijaństwo i jego przekonania

Chrześcijanie wierzą w jednego wiecznego Boga, który jest stwórcą wszystkiego, co jest. Jest postrzegany jako kochający Bóg, który oferuje wszystkim osobistą relację ze sobą w tym życiu.

W swoim życiu na Ziemi Jezus Chrystus nie utożsamiał się z prorokiem wskazującym na Boga lub nauczyciela oświecenia. Przeciwnie, Jezus twierdził, że jest Bogiem w ludzkiej postaci. Dokonał cudów, przebaczył ludziom ich grzechy i powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne.

Wyznawcy Jezusa uważają Biblię za pisemne przesłanie Boga dla ludzkości. Poza historycznym zapisem życia i cudów Jezusa, Biblia ujawnia swoją osobowość, miłość i prawdę oraz to, jak można poznać Boga i odnosić się do niego, jak mógłbyś być przyjacielem.

Chrześcijanie wierzą, że wszyscy ludzie grzeszą, łącznie z sobą. Widzą Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako Mesjasza, który był prorokowany przez wszystkich proroków Starego Testamentu w Biblii. Wierzą, że Jezus Chrystus, z miłości do nas, zapłacił za grzech całej ludzkości, umierając na krzyżu. Trzy dni później wstał z martwych, jak obiecał, udowadniając swoje bóstwo.

Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa – zobacz

Jak wyraźne są te główne religie?

Patrząc na te główne systemy wierzeń i ich poglądy na Boga, znajdujemy ogromną różnorodność:

  • Hindusi uznają rzesze bogów i bogiń.
  • Buddyści mówią, że nie ma bóstwa.
  • Wyznawcy duchowości New Age wierzą, że są Bogiem.
  • Muzułmanie wierzą w potężnego, ale niepoznawalnego Boga.
  • Chrześcijanie wierzą w kochającego Boga, który stworzył nas, by Go poznać.

Czy wszystkie religie czczą tego samego Boga? Rozważmy to. Duchowość New Age naucza, że ​​każdy powinien skupić się na kosmicznej świadomości, ale wymagałoby to od islamu rezygnacji z jednego Boga, hinduizmu, by porzucić swoich licznych bogów, i buddyzmu, aby ustalić, że istnieje Bóg. Spośród nich tylko jeden potwierdza, że ​​istnieje kochający Bóg, który może być teraz znany w tym życiu.

Czego wymaga każda religia?

Najważniejsze religie świata (hinduizm, duchowość New Age, buddyzm, islam, chrześcijaństwo) są również dość wyjątkowe w swoich wymaganiach.

Większość światowych religii stawia jednostkę na własną rękę, dążąc do duchowej doskonałości.

W hinduizmie człowiek próbuje samodzielnie uwolnić się od karmy. W New Age osoba pracuje we własnej boskości. W buddyzmie jest to indywidualne dążenie do bycia wolnym od pożądania. W islamie jednostka przestrzega praw religijnych dla dobra raju po śmierci. Z Jezusem Chrystusem widzisz, że Bóg oferuje nam relację z samym sobą, nie opierając się na naszych wysiłkach, ale na tym, co dla nas zrobił.

Wszystkie religie pracują nad tym samym problemem.

Wszyscy jesteśmy świadomi osobistych błędów i potrzeby bycia lepszym. To właśnie prowadzi do tworzenia religii. Chcemy także czuć się spokojni, spełnieni i mieć wewnętrzną siłę. I tak przechodzimy do praktyk takich jak medytacja, rytuały religijne, książki samopomocy, post, modlitwa, osobiste poświęcenie, pielgrzymki itp.

Część I – http://www.ebooki123.pl/dzieje-nauczanie-i-czyny-jezusa-chrystusa-na-tle-owczesnych-warunkow-zycia-w-palestynie-czesc-i_p1045
Część II – http://www.ebooki123.pl/dzieje-nauczanie-i-czyny-jezusa-chrystusa-na-tle-owczesnych-warunkow-zycia-w-palestynie-czesc-ii_p1047
Część III – http://www.ebooki123.pl/dzieje-nauczanie-i-czyny-jezusa-chrystusa-na-tle-owczesnych-warunkow-zycia-w-palestynie-czesc-iii_p1048

Jednak jeśli chodzi o połączenie z Bogiem, który tam jest i nas stworzył, naszym problemem nie jest brak osobistego wysiłku. Naszym problemem jest nasz grzech. Żadna ilość dobrych uczynków nie ukryje ani nie ukryje tych czasów, które działały wbrew Bożym świętym drogom.

To ciekawe, że Budda nigdy nie twierdził, że jest bezgrzeszny. Mahomet przyznał także, że potrzebuje przebaczenia.

„Bez względu na to, jak mądrzy, bez względu na to, jak uzdolnieni, bez względu na to, jak wpływowi mogą być inni prorocy, guru i nauczyciele, mieli obecność umysłu, aby wiedzieć, że są niedoskonali tak jak reszta z nas”.

Bóg mówi nam, że nasz grzech jest barierą między nami a nim. Wyczuwamy tę separację, tę odległość. To prowadzi do praktyk religijnych.

Bóg uznaje to rozdzielenie między nami a nim i zapewnił rozwiązanie tego problemu. Powiedział, że zapłata za grzech to śmierć… wieczne duchowe oddzielenie od niego. Jednak z miłości do nas Jezus Chrystus, sam Bóg, przyszedł w ludzkiej postaci, aby zapłacić za nasz grzech za nas.

Jezus wziął na siebie cały nasz grzech, cierpiał na krzyżu i dobrowolnie umarł na naszym miejscu. Biblia mówi: „Po tym poznajemy miłość, że oddał za nas życie”.

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale wolnym darem Bożym jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”

Bóg oferuje nam całkowite przebaczenie z powodu śmierci Jezusa za nas. Oznacza to przebaczenie za wszystkie nasze grzechy … przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jezus zapłacił za nich wszystkich. Bóg, który stworzył wszechświat, kocha nas i chce być z nami w związku. „Tak Bóg pokazał nam swoją miłość: posłał swego jedynego Syna na świat, abyśmy mogli przez niego żyć”.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Chrystus oferuje nam prawdziwą wolność od naszego grzechu i winy. Nie pozostawia porażek na ramionach, z mroczną nadzieją, że jutro stanie się lepszą osobą.

W Jezusie Chrystusie Bóg sięgnął do ludzkości, dając nam możliwość połączenia się z Nim.

Bóg chce, abyśmy Go poznali.

Jezus powiedział: „Kto do mnie przyjdzie, nigdy nie będzie głodny, a kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie spragniony … a kto do mnie przyjdzie, nigdy nie odejdę”. Jezus wezwał ludzi nie tylko do podążania za Jego naukami, ale do pójścia za Nim. Powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem”. Twierdząc, że jest prawdą, Chrystus wychodzi poza zwykłych proroków i nauczycieli, którzy po prostu powiedzieli, że mówią prawdę.

Jezus utożsamiał się z Bogiem, a nawet dał dowód. Jezus powiedział, że zostanie ukrzyżowany na krzyżu i że trzy dni po jego śmierci wróci do życia. Nie powiedział, że kiedyś odrodzi się w przyszłym życiu. (Kto by wiedział, czy rzeczywiście to zrobił?)

Powiedział, że trzy dni po pogrzebie pokaże się tym, którzy widzieli jego ukrzyżowanie. Trzeciego dnia grób Jezusa został opróżniony i wielu ludzi zeznało, że widzieli go żywego ponownie. Teraz oferuje nam życie wieczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *