Logotyp i jego znaczenie dla budowania marki

Prowadząc wiele szkoleń z zakresu marketingu oraz w temacie określającym efektywne metody dotyczące promocji prowadzonej działalności gospodarczej spotykam się z pytaniem: „dlaczego logotyp ma tak wielkie znaczenie dla skutecznej wizualizacji i identyfikacji firmy?”.

Z pozoru pytanie trywialne lecz kryjące wiele głębokich przemyśleń dotyczących psychologii, ekonomii i promocji. Eksperci odkryli bowiem, że nie wystarczy opracowanie wpadającego w ucho sloganu marketingowego, czy też ujednolicenie schematu kolorów oraz stosowanych w dokumentacji czy na opakowaniach czcionek.

Badania wykazały, że klienci kupujący dany produkt, czy korzystający z oferowanej usługi pragną się z nią silnie utożsamiać. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy jest lepsza droga do osiągnięcia tego celu niż zaoferowanie im towaru, na którym widnieje budzące pozytywne odczucia rozpoznawalne logo?

Logotyp, który jest elementem szeroko rozumianego brandingu, możemy określić jako połączenie w sposób kreatywny i umiejętny kolorów, grafiki, zarysów obiektów czy brył geometrycznych, motywem takiego działania jest przedstawienie podstawowych celów przedsiębiorstwa, zaprezentowanie oferowanych produktów i usług.Najlepszym działaniem, zapewniającym oczekiwany efekt, jest połączenie czytelnej nazwy firmy oferującej konkretny towar z interesująco dobranym elementem estetycznym.
Logo w przypadku firm działających na skalę krajową, a nawet międzynarodową jest przede wszystkim skutecznym narzędziem do tworzenia, a potem utrzymania lojalności klientów dla marki danego przedsiębiorstwa. Czasami uzyskujemy to kreując dany logotyp jako interesujący, modny oraz wzbudzający pożądanie. Powoduje to, że również osoby nie zawsze znające ofertę przedsiębiorstwa skorzystają z oferowanych usług lub nabędą produkt po to, żeby zaznaczyć swój status społeczny, dać informację o znajomości obowiązujących trendów czy podkreślić swój indywidualizm.

Warto pamiętać, że lojalność może szybko przemienić się w znużenie potencjalnych i stałych odbiorców, a co za tym idzie – poszukiwanie innych alternatyw dostępnych na rynku. Nie należy na to pozwolić, a służyć temu ma odświeżanie co jakiś czas logotypu poprzez umieszczanie w nim specyficznych dla branży tzw. znaków czasu w sposób widoczny dla wszystkich, umożliwiający wyróżnianie się go wśród innych tworzonych przez ekspertów znaków graficznych.

Najczęściej wystarcza niewielka zmiana związana z paletą kolorów, umiejscowieniem poszczególnych elementów czy podwyższeniem jakości napisu, który określa nazwę prowadzonej działalności. Wielokrotnie koszty takich decyzji są marginalne, za to skutki biznesowe mogą być bardzo korzystne. Czasami warto wręcz wyjść ze strefy komfortu i sprzedać klientom towar, dobrze im znany w odmiennym lecz dostosowanym do ich gustu estetycznym opakowaniu! Może to wpłynąć korzystnie na odbiór przez klienta naszej marki, co w efekcie może spowodować wzrost wygenerowanych w kolejnych miesiącach przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *