Dlaczego warto uczyć swoje dzieci sztuki debatowania?

Dzieci są z natury ciekawskie i zadają niezliczone pytania na temat wszystkiego i wszystkiego, co je otacza. Dzieci zadające pytania i prowadzące zdrowe dyskusje są niezbędne, aby zaspokoić dociekliwy mózg dziecka.

Debata to ogólna dyskusja na określony temat, w której różne strony wyrażają różne opinie. W dyskusji ważność wyrażonych poglądów jest ważniejsza niż charyzma mówcy . Od poprawy umiejętności słuchania i mówienia po budowanie poczucia własnej wartości, nauka debaty może przynieść dziecku wiele korzyści. Wyostrza również krytyczne umiejętności słuchania i zdolność dziecka do pewnej interakcji z innymi.

Sztuka debatowania to cenna umiejętność, którą każde dziecko powinno rozwinąć. Debata uczy dzieci analizować, racjonalizować, przedstawiać wyczerpujące argumenty i grzecznie się nie zgadzać. Co więcej, pomaga dzieciom poprawić ich wyniki w nauce i wyniki, gdy uczą się badać, ustalać priorytety i pisać argumenty oparte na dowodach.

Niektóre debaty wymagają od dzieci dzielenia się osobistymi opiniami, co wymaga niewielkiego przygotowania w porównaniu z innymi tematami opartymi na faktach. Tematy debat dla dzieci mogą być proste, trudne lub wahać się od zwykłych po złożone i intensywne. Debaty zaszczepiają poczucie perspektywy, a także pomagają budować poczucie własnej wartości . Zapytanie dzieci o opinię i pokazanie im, że ich myśli i głosy mają znaczenie, jest dla nich powodem do dumy.

 

Oto kilka krytycznych korzyści płynących z uczenia dzieci sztuki debatowania:

 • Poprawia umiejętności krytycznego myślenia:

  Debata pomaga dzieciom rozwinąć niezbędne, niezbędne umiejętności myślenia, które pozwalają im rozumować i przemyśleć argumenty. Stwarza również możliwość racjonalnego kwestionowania dowodów stojących za danym stwierdzeniem lub stanowiskiem. Kiedy dzieci uczą się debatowania, pomaga im to uporządkować słowa i myśli w uporządkowany sposób, aby udowodnić swoją argumentację. Muszą nauczyć się ustalać priorytety najważniejszych punktów i być przygotowani na kontrargumentację w tych punktach. Dzieci uczą się zapamiętywać i szybciej przyswajać wiedzę, kiedy uczą się umiejętności prowadzenia debaty. Debaty dostarczają doświadczeń, które sprzyjają umiejętnościom poznawczym zmieniającym życie.

 • Pomaga w wyrażaniu siebie:

  Debatowanie to umiejętność, która uczy, jak najlepiej formułować argumenty, przeprowadzać badania i być dobrze przygotowanym oraz werbalizować swoje myśli stanowczo i przekonująco. Rozwijanie umiejętności debatowania u dzieci rozwija ich zdolność do wyraźnego wyrażania opinii i poglądów publicznie i pewnie. Dodaje odwagi do używania skoncentrowanych i pewnych słów, pomagając dziecku w wystąpieniach publicznych. Debaty podsycają wolność myśli i dumę podczas dzielenia się opiniami.

 • Sekret pewności siebie, trudnego mówienia:

  Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w miejscu publicznym są tak samo ważne jak inne umiejętności życiowe. Rozwijanie tych umiejętności pomoże dzieciom na dłuższą metę, zwłaszcza w ich karierze. Kiedy dzieci zaczną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zaczynają mieć osobiste poglądy na większość spraw. Kiedy tak się dzieje, dzieci mają ochotę wyrazić swoją opinię i podzielić się swoimi pomysłami. Publiczna przemowa pomaga im wstać i z dumą podzielić się swoją opinią. Jeżeli są z tym problemy, można wziąć udział w szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych.  Komunikacja często to nie tylko słowa wypowiadane w celu wyrażenia myśli; dostawa, emocje i mowa ciała również mają znaczenie. Debaty umożliwiają dzieciom przezwyciężenie obaw związanych z wystąpieniami publicznymi i pomagają im nauczyć się modulacji głosu i rozumowania. Najlepiej jest zachęcać dzieci do udziału w interaktywnych dyskusjach i dyskusjach w małych grupach, aby stopniowo doskonalić umiejętności debatowania.

 • Pomaga zdobyć wiedzę z kilku dyscyplin:

  Debata nie ogranicza się tylko do wyrażania poglądów na tematy polityczne lub społeczne; pomaga uczestnikom poszerzyć horyzonty i uzyskać inne spojrzenie na świat. Debata pomaga zdobyć szeroką, wieloaspektową wiedzę, która obejmuje kilka dyscyplin poza przedmiotami akademickimi osoby uczącej się. Debata prowadzi dzieci do dogłębnego studiowania tematów, aby zrozumieć je z wielu perspektyw. Wyeksponowany punkt widzenia zachęci uczniów do bycia dumnymi ze swoich umiejętności i osiągnięć.

 • Zwiększa umiejętności prezentacji:

  Prezentacja odgrywa integralną rolę w tym, jak inni postrzegają Cię jako jednostkę; jak mówisz i prezentujesz swoje poglądy. Pielęgnowanie umiejętności prezentacji przyniesie dzieciom natychmiastowy szacunek, zarówno podczas debat, jak i dalej w różnych sytuacjach. Opanowanie i precyzyjne wygłaszanie mowy podczas debat wskazuje, że dziecko ma doskonałe umiejętności wystąpień publicznych.

  Bonus: kilka pomysłów na debaty, które pomogą dzieciom zacząć

  Przed wyborem tematu należy wziąć pod uwagę gatunek oraz wiek i umiejętności dziecka. Dzieci muszą badać różne tematy, dobrze ćwiczyć swoje argumenty i mieć perspektywę z wielu punktów widzenia. Od wewnętrznych debat szkolnych po konkursy w debatach, dzieci muszą przestrzegać formatu debaty. Oto kilka ekscytujących tematów debaty, które możesz wybrać dla swoich dzieci, aby ćwiczyć swoje umiejętności debatowania:

  Jak uczyć się języka angielskiego i jego gramatyki
  • Czy praca domowa powinna być zakazana, czy zadania sprzyjają nauce?
  • Zakaz korzystania z urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, smartfonów) w szkołach: tak czy nie?
  • Czy właściwe jest umożliwienie uczniom tworzenia programów nauczania?
  • Czy od celebrytów powinno się wymagać, aby były pozytywnymi wzorami do naśladowania?
  • Czy ludzie powinni zostać ukarani grzywną za brak recyklingu?
  • Czy szkoły powinny karać cyberprzemoc, która ma miejsce poza szkołą?
  • Czy nauczyciele nie powinni mieć możliwości kontaktowania się z uczniami za pośrednictwem mediów społecznościowych?
  • Czy w szkołach powinno być dozwolone publiczne modlitwy?
  • Czy telefony komórkowe powinny być zakazane w szkole?
  • Czy jedzenie wegetariańskie jest lepsze niż jedzenie niewegetariańskie?

  Debata pomaga zbudować „cztery K” umiejętności XXI wieku, które dana osoba może wykorzystać, aby odnieść sukces w życiu. Te cztery podstawowe to krytyczne myślenie, komunikacja, współpraca i kreatywność. Debaty w klasie mogą wspierać racjonalne myślenie, postawę obywatelską, maniery, organizację myśli, perswazję i wystąpienia publiczne. Takie konkursy służą kształtowaniu opinii i poglądów dziecka na różne tematy z różnych perspektyw, dzięki czemu odnoszą sukcesy i są profesjonalnie przygotowani do stawienia czoła światu zewnętrznemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *