Umiejętności potrzebne do kariery w robotyce

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale roboty odgrywają ważną rolę w codziennej działalności różnych branż na całym świecie, w tym budownictwa, handlu detalicznego, rolnictwa i opieki zdrowotnej. Z tego powodu robotycy są obecnie bardzo poszukiwani.

Oprócz bycia inżynierem robotyki istnieje kilka innych ról, które możesz podjąć podczas pracy w branży robotyki. Ale niezależnie od tego, na jaką rolę się ubiegasz, musisz mieć odpowiednie umiejętności, aby rozpocząć karierę w robotyce. Oto umiejętności, które każdy powinien posiadać, pracując w branży robotyki.

1. Umiejętności rozwiązywania problemów

Wiedza o tym, jak zaprojektować i zbudować działający system techniczny, jest ważna w robotyce, ale ważna jest również umiejętność zrozumienia, dlaczego system nie działa prawidłowo. Jeśli jest to problem mechaniczny, powinieneś być w stanie zastosować najlepsze praktyki, aby naprawić lub rozwiązać problem. Ale jeśli problem dotyczy oprogramowania, to powinieneś wiedzieć, jak wykryć ewentualne błędy w kodzie, co wymaga testowania i użycia logiki.

Rozwiązywanie problemów to umiejętność przydatna nie tylko w robotyce. W rzeczywistości jest to bardzo poszukiwane przez pracodawców w wielu branżach, ponieważ polegają na swoich pracownikach, aby identyfikować problemy i je rozwiązywać. Czasami nie jest od razu jasne, na czym polega problem, ale powinieneś być w stanie wykorzystać swoje umiejętności rozwiązywania problemów, aby ocenić sytuację i znaleźć odpowiednie rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe.

Firmy zajmujące się robotyką wolą zatrudniać ludzi z dobrymi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Są to osoby, które potrafią dokładnie zbadać problem i zidentyfikować potencjalne rozwiązania, aby zaradzić sytuacji. Są najlepszymi pracownikami do zatrudniania w złożonych branżach, takich jak robotyka, ponieważ można na nich polegać, aby znaleźć skuteczne rozwiązania skomplikowanych problemów, z którymi branża musi sobie radzić każdego dnia.

2. Umiejętności lutowania elektrycznego

Robotyka jest dziedziną interdyscyplinarną, która ma różnorodny kierunek studiów – mechanika, przemysł, informatyka i elektrotechnika. Podczas pracy w elektrycznym obszarze robotyki lutowanie jest ważną umiejętnością, którą musisz posiadać. Odnosi się to zasadniczo do procesu łączenia metali poprzez stapianie stopów w niskiej temperaturze topnienia.

W robotyce może być wymagana praca z robotem lutującym, który może wykonać wyznaczone zadanie za pomocą niestandardowego programu. Dlatego musisz znać proces lutowania . Lutowanie służy również do łączenia elementów z obwodem, dlatego jest to ważna umiejętność do opanowania.

Urządzenia elektroniczne używane w robotyce są często wykonane z oddzielnych i odrębnych komponentów, które obejmują rezystory, kondensatory, tranzystory i diody LED. Każdy z tych elementów spełnia istotną funkcję. Łącząc je ze sobą metodą lutowania elektrycznego, będziesz mógł budować różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, w tym komputery, konsole do gier i telewizory.

3. Krytyczne myślenie

Myślenie krytyczne oznacza używanie racjonalności przy podejmowaniu decyzji, co zrobić w określonych sytuacjach. Osoby, które potrafią zaangażować się w krytyczne myślenie, są niezależne, refleksyjne i kompetentne. Kiedy ćwiczysz krytyczne myślenie w miejscu pracy, logicznie łączysz pomysły, oceniasz argumenty i szukasz błędów i niespójności w swojej pracy i pracy innych.

Umiejętność krytycznego myślenia jest ważną umiejętnością specjalistów robotyki. Ta umiejętność jest bardzo przydatna do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, takich jak decydowanie, czy użyć istniejącego komponentu w nowy sposób, czy też wymyślić zupełnie nowy komponent. Zasadniczo krytyczne myślenie to umiejętność racjonalnego myślenia i zrozumienia logicznego związku między ideami.

Bycie dobrym robotykiem oznacza, że ​​powinieneś być w stanie nieustannie podejmować decyzje związane z inżynierią. Może to obejmować podjęcie decyzji, jakiej metody użyć do zaprogramowania robota lub ile palców ma dać robotowi. Praca w robotyce będzie wymagać od Ciebie stawiania czoła tylu wyborom każdego dnia, ale powinieneś być w lepszej pozycji, aby rozważyć pewne kwestie i wybrać najlepsze rozwiązania. Twoje umiejętności krytycznego myślenia dadzą Ci możliwość używania logiki i rozumowania w rozważaniu zalet i wad każdego rozwiązania.

4. Umiejętności obsługi komputera i oprogramowania

Jak wspomniano, robotyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w tej branży, musisz posiadać różne umiejętności, w tym umiejętności obsługi komputera i oprogramowania. W zależności od roli, którą podejmiesz, być może będziesz musiał wykonywać programowanie komputerowe, niezależnie od tego, czy pracujesz nad niskopoziomowymi systemami sterowania, czy jako informatyk projektujący wysokopoziomowe systemy kognitywne. Jako robotyk będziesz zaangażowany w każdy stan abstrakcji programowania, ale głównie będziesz miał do czynienia ze sprzętem i elektroniką.

Niektórzy inżynierowie robotycy mogą również potrzebować wiedzy w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Są to inżynierowie, którzy zajmują się projektowaniem i ulepszaniem planów systemów robotycznych przy użyciu innowacyjnych programów do modelowania 3D, takich jak Blender, AutoCAD, Inventor i SolidWorks, w celu opracowania planów i schematów. W zależności od przydzielonego obszaru inżynier robotyka może potrzebować opracowania oprogramowania i procesów, które będą dyktować funkcjonalność systemów robotycznych. Tak więc wiedza i umiejętności w zakresie obsługi komputera i oprogramowania są niezbędne, jeśli chodzi o płynny proces aplikacji na rynku pracy inżynierów robotyki .

5. Umiejętności podejmowania decyzji

Dobry robotnik powinien być w stanie nieustannie podejmować decyzje inżynierskie. Na przykład powinieneś być w stanie wybrać odpowiednią metodę programowania robota lub odpowiednie czujniki, których chcesz użyć. Pamiętaj, że pracując w branży robotycznej będziesz miał do wyboru tak wiele, a mimo to prawie nie ma prawidłowej odpowiedzi. Ale biorąc pod uwagę swoją szeroką bazę wiedzy, powinieneś być w lepszej pozycji do rozwiązania tych problemów w porównaniu z innymi inżynierami w bardziej wyspecjalizowanej dziedzinie.

Umiejętności oceny i podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów są niezbędne podczas pracy w robotyce. Posiadanie umiejętności analitycznego myślenia pomoże Ci ocenić problemy z różnych perspektyw. Czasami może być konieczne użycie logiki i rozumowania w ocenie mocnych i słabych stron każdego rozwiązania. Tu właśnie pojawia się krytyczne myślenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *