Pomoc psychologiczna dla pracownika – czy i kiedy jest potrzebna?

Przez wiele lat przedsiębiorstwa nie przejmowały się pracownikami. Byli oni jedynie zasobami, które miały generować zyski dla firmy. Praca ponad siły siedem dni w tygodniu, w tragicznych warunkach nie była więc niczym szczególny. Nie odbiegajmy jednak myślami tak daleko w przeszłość i spójrzmy na nasze lokalne podwórko. W 2021 roku w Polsce ciągle panuje przeświadczenie, że zatrudniony człowiek powinien być wdzięczny firmie za możliwość pracy. Gdzie w takiej sytuacji jest miejsce na zadbanie o dobry stan psychiczny kadry? Czy jest to w ogóle możliwe? Okazuje się, że coraz więcej organizacji zaczyna dostrzegać korzyści ze wsparcia psychologicznego dla pracowników. Dlaczego warto to robić i czemu jest to potrzebne? Postaramy się dziś na to odpowiedzieć.

Zdrowie psychiczne

Coraz więcej uwagi przywiązujemy do kwestii zdrowia psychicznego. Ma ono ogromny wpływ na to jak funkcjonujemy. Będąc w dobrym zdrowiu, jesteśmy w stanie radzić sobie z problemami, być w satysfakcjonujących relacjach z innymi, a także pozostać zmotywowanymi i pełnymi energii. Jego udział w sposobie myślenia, komunikowaniu się, czy poczuciu własnej wartości są ogromne. Obecne dane wskazują, że aż 30 do 40% zwolnień lekarskich ma swoje podłoże w zdrowiu psychicznym. Niestety ciągle istnieją firmy, które zapominają, że pracownicy to przede wszystkim ludzie. Oczekują robotów, które będą w stanie wykonywać swoją pracę bez względu na okoliczności. Tymczasem każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać, że nie musi dotyczyć ona jedynie sfery zawodowej (gdzie jej wpływ na nasze funkcjonowanie w pracy jest oczywisty). Również życie prywatne oddziałuje na to, jak zachowujemy się w przedsiębiorstwie.

Kryzys psychologiczny

 

Agata Broś, Senior Project Manager & Development Coordinator w agencji doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources podkreśla, że każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji czy to zawodowej czy osobistej:

Możemy także doświadczyć kryzysu psychologicznego. Jest to zaburzenie równowagi psychologicznej na skutek oddziaływania wydarzenia krytycznego. Może to być śmierć bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy a także rozwód czy mobbing. Dotyka on zdrowych, normalnie funkcjonujących ludzi, których trudna sytuacja, w której się znaleźli przerasta możliwości poradzenia sobie samodzielnie lub z pomocą najbliższego otoczenia. Osoba taka zachowuje się inaczej niż dotychczas, odczuwa napięcie emocjonalne i bezradność. Ma także wrażenie utraty kontroli nad swoim życiem. Długotrwałe trwanie w takim stanie może być źródłem poważniejszych zaburzeń i prowadzić do uzależnień czy depresji. Człowiek wcześniej oddany pracy, nagle gaśnie. Pracodawca często pozostaje bezradny na zmianę zachowania pracownika. Kluczem jest więc umiejętna pomoc, która nie tylko wskaże kierunek, ale także pomoże osobie dotkniętej kryzysem odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę. Dlatego w agencji doradztwa personalnego TEST oferujemy wsparcie psychologiczne dla pracowników, by pomagać pracownikom, a przez to także pracodawcom i całym zespołom. Wierzymy, że równowaga psychologiczna pracowników to podstawa każdego sprawnie działającego przedsiębiorstwa.

Wpływ złego stanu psychicznego pracownika na funkcjonowanie firmy

Wiemy już, że równowaga psychologiczna jest ważna i ma ogromny wpływ na to, jak pracujemy. Jakie jednak negatywne skutki problemów pracownika może odczuć pracodawca? Jednym z prawdopodobnych następstw kryzysu może być spadek wydajności zatrudnionej osoby. Kiedy nasze myśli krążą wokół bolesnych tematów, ciężko jest nam skupić się na pracy i wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. To z kolei oddziałuje na innych zatrudnionych, którzy często muszą więcej pracować, tak by pokryć straty spowodowane przez człowieka potrzebującego pomocy. Mówić tutaj możemy nie tylko o ich przepracowaniu, lecz również o spadku morali. Dodatkowo zły stan psychiczny zaburza zdolności komunikacyjne oraz możliwość do nawiązania zdrowych relacji. Wobec tego prędzej czy później pojawią się konflikty w zespole. Ten z kolei może wpływać na poziom absencji pracownika, który nie będąc w stanie funkcjonować, przestanie pojawiać się w pracy. Wszystkie te rzeczy stanowią ogromne koszty dla przedsiębiorstwa.

W jaki sposób pomóc pracownikowi?

 

Nasze życie osobiste przenika się z tym zawodowym. Aby odpowiednio poradzić sobie z problemami, które występują u pracownika np. na skutek śmierci bliskiej osoby, nie możemy liczyć jedynie na to, że pomoc otrzymana w życiu codziennym będzie wystarczająca. Musimy odpowiednio wspierać go również w miejscu pracy. W jaki sposób to zrobić?

Umiejętnie poprowadzona rozmowa z pracownikiem powinna być pierwszym krokiem, na jaki się zdecydujemy. Poinformuj go, że wiesz o problemie i zapytaj czy potrzebuje pomocy lub urlopu. Postaraj się okazać zainteresowanie i zrozumienie. Nie pozwalaj jednak na zaniedbywanie obowiązków. Pozostali pracownicy mogą poczuć się niesprawiedliwie traktowani, a taka sytuacja rodzi konflikty i wpływa na efektywność zespołu. Dlatego ustalcie sposób działania. Pamiętaj też o ogromnej roli pozytywnej kultury organizacyjnej. Samo przebywanie wśród wspierających, życzliwych i wyrozumiałych osób może pozytywnie wpłynąć na dobrostan psychiczny. Jeśli uznasz, że pracownik nie jest w stanie poradzić sobie z problemem samodzielnie, zaproponuj konsultacje psychologiczne.

Pomoc psychologiczna dla pracowników

Pandemia uwidoczniła potrzebę dbania nie tylko o zdrowie fizyczne pracownika, ale także jego równowagę psychologiczną. Dlatego pracodawcy coraz częściej oprócz standardowych benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna, proponują konsultacje psychologiczne. Mają one na celu ocenę funkcjonowania osoby dotkniętej kryzysem, a także wsparcie jej i jeśli będzie taka konieczność skierowanie do specjalisty. Istotne, by pracownik miał zaufanie do rozmówcy i możliwość realnego otworzenia się przed nim. Dlatego też zaleca się, by konsultacje były prowadzone przez profesjonalistów lub według ściśle określonych zasad.

Pracownik po konsultacjach może następnie zostać skierowany na coaching kryzysowy. Ta metoda pozwala przywrócić zatrudnionemu dostęp do jego zasobów, a także zapewnić wsparcie w powrocie do stanu równowagi. Kryzys dla wielu ludzi jest momentem przełomowym w życiu, który wymusza dokonanie pewnym zmian w myśleniu lub funkcjonowaniu. Mogą to być pozytywne zmiany w postrzeganiu siebie lub poprawa relacji z innymi, czy też wzmożona chęć niesienia pomocy. „Jeśli dałem radę z tak trudną sytuacją, to jestem w stanie zrobić także inne rzeczy, które wydawały się wcześniej nieosiągalne”. Coaching kryzysowy nie jest jedynie pomocą, ale także szansą na pokryzysowy rozwój pracownika.

Będąc pracodawcą, pewnie myślisz teraz – zbankrutuje przez te benefity! Pomyśl inaczej – jak dużo tracisz, kiedy Twój dobry pracownik przez zły stan psychiczny nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków tak jak wcześniej? Porównując do tego koszty zapewnienia mu wsparcia specjalistów, są one całkowicie marginalne. Dodatkowo takie działania wpływają też pozytywnie na Twój employer branding i markę pracodawcy. Stanowi to więc dodatkową wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *