Gdzie na kurs ADR w Lublinie?

Kursy ADR to szkolenia przede wszystkim dla kierowców przewożących niebezpieczne materiały, ale także dla magazynierów, dyspozytorów czy konwojentów. Firma Grandson zajmuje się przeprowadzaniem takich szkoleń na terenie Lublina już od 2007 roku. Gwarancją sukcesu kursantów na egzaminach jest doświadczona i szeroko wykwalifikowana kadra pracowników.

Firma przeprowadza kursy czterech rodzajów:

  • ADR – przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • LPG/CNG – napełnianie zbiorników LPG/CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów,
  • UNO – obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników pojazdów transportowych,
  • TACHO – czas pracy kierowców z obsługą tachografów.

Kurs ADR Lublin przeznaczony jest dla kierowców nieposiadających ważnego zaświadczenia ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy Prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat. Kurs doskonalący przeznaczony jest dla kierowców chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR powinien ukończyć kurs doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

Szkolenie LPG/CNG dotyczy obsługi zbiorników tego rodzaju zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. O zaświadczenie kwalifikacyjne może ubiegać się osoba z wykształceniem ponadpodstawowym i przynajmniej miesięczną praktyką przy napełnianiu pojazdów gazem skroplonym.

Na kursie UNO kierowcy przyswoją podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Zostaną przygotowani do egzaminu w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego. Zaświadczenie kwalifikacyjne uzyska każdy, kto ma wykształcenie ponadpodstawowe i przynajmniej miesięczną praktykę przy obsłudze urządzeń NO.

Uczestnictwo w kursach nie tylko przygotowuje do dobrego zdania egzaminów, ale przede wszystkim – do pracy w zawodzie. Kierowcy dowiedzą się, jak przewozić m.in. materiały promieniotwórcze, wybuchowe oraz łatwopalne w sposób fachowy, pewny i bezpieczny. Zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności przydatne na co dzień.

Kursanci w zależności od potrzeb i już zdobytych kwalifikacji zawodowych mogą wybrać wersję szkolenia: podstawową, uzupełniającą lub specjalistyczną. Istnieje także możliwość zorganizowania kursu dla grupy.

Kursy w firmie Grandson to wiadomości podane w przystępny sposób przez doświadczoną kadrę i dobre przygotowanie do egzaminów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *