Co warto wiedzieć o języku migowym?

Język migowy jest językiem wizualnym, który wykorzystuje kształty rąk, wyraz twarzy, gesty i język ciała. W Wielkiej Brytanii termin język migowy zwykle odnosi się do brytyjskiego języka migowego (BSL). BSL to kompletny język z unikalnym słownictwem, konstrukcją i gramatyką. W Wielkiej Brytanii jest ponad 70 000 osób, których pierwszym lub preferowanym językiem jest BSL.

Dlaczego rodziny uczą się języka migowego?

W przypadku wielu dzieci z głębokim lub ciężkim ubytkiem słuchu, które w niewielkim stopniu korzystają z technologii słuchowej, język migowy zapewnia istotny dostęp do języka i komunikacji. Dla wielu głuchych dzieci jest to język, w którym są wykształceni.

Niektóre rodziny decydują się na podejście, które wykorzystuje wiele różnych sposobów komunikacji, w tym BSL lub inną formę podpisu, aby dać swoim dzieciom możliwość komunikowania się na tak wiele sposobów.

Nawet jeśli dzieci nie są głusi, rodziny mogą wcześniej wprowadzić język migowy, aby wspierać rozwój mowy i języka. Koordynacja ręka-oko rozwija się wcześniej niż umiejętności mowy, a dzieci mogą używać prostych znaków, takich jak mleko, jedzenie, sen, pieluszka i miś, zanim będą w stanie wypowiedzieć te słowa.

Czy brytyjski język migowy jest odpowiedni dla dziecka?

Wiele dzieci zostaje wyposażonych w aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe wkrótce po tym, jak zostaną zidentyfikowane jako głuche, dając im możliwość rozwoju języka mówionego . Jednak korzystanie z BSL może pomóc w zrozumieniu mowy i może być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy głuche dziecko nie korzysta z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, takich jak:

  • zanim zostaną zainstalowane aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe
  • jednocześnie ustanawiając konsekwentne ich stosowanie we wczesnych latach (na przykład młodsze dzieci mogą zacząć korzystać z aparatów słuchowych)
  • w czasie, gdy ich sprzęt nie jest używany, np. przed snem, kąpielą i podczas pływania.

Dla niektórych głuchych dzieci naturalne może być zaprzestanie używania języka migowego w miarę rozwoju języka mówionego. Jednak dla wielu głuchych dzieci język migowy pozostaje podstawowym środkiem komunikacji lub zachowuje ważną rolę w ich życiu.

Nauka BSL umożliwi dziecku komunikację z innymi dziećmi, które go używają, oraz pomoże wzbogacić ich doświadczenie i zrozumienie kultury Głuchych.

Czy używanie języka migowego wpływa na rozwój mowy mojego dziecka?

Powszechną obawą związaną z używaniem języka migowego jest opóźnianie lub uniemożliwianie rozwoju mowy. Nie ma dowodów na to, że tak jest, pod warunkiem, że dla dziecka wciąż dostępne jest bogate środowisko mówione.

Jakie są różne metody komunikacji dla głuchych dzieci?

Różne metody można podzielić na trzy typy podejść:

  • Słuchanie i mówienie (słuchowe-ustne lub ustne / słuchowe
  • Elastyczne korzystanie z kombinacji metod – znak, mowa i słuch, znakowanie palcami, gest, wyraz twarzy i lektura (Łączna komunikacja)

Dzieci ze wszystkimi poziomami głuchoty mogą próbować komunikować się z każdym z tych podejść. Nie ma jednej metody, która powinna być uważana za lepszą od innej.

Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby – poradnik

Pierwsza publikacja w Polsce, w całości poświęcona zagadnieniom z obszaru komunikacji medycznej z pacjentem g/Głuchym oraz słabosłyszącym. Monografia ta jest przyczynkiem do dyskusji oraz dalszych badań nad postrzeganiem tych osób nie tylko z pozycji niepełnosprawności, ale również odmienności kulturowo‑językowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *