Zaburzenie osobowości borderline

Borderline personality disorder (BPD) należy do większej grupy zaburzeń psychicznych zwanych zaburzeniami osobowości. Borderline wyróżniają się różnym stopniem nieprawidłowego zachowania, trudności z utrzymaniem kontroli emocjonalnej i niemożnością kontrolowania zachowań impulsywnych lub lekkomyślnych. BPD w dużej mierze charakteryzuje się słabą zdolnością regulowania emocji i powiązanych problemów z utrzymaniem stabilnych relacji.


Objawy BPD obejmują szeroki zakres, więc problemy mogą się znacznie różnić w zależności od osoby.

Statystyki i fakty

 • BPD dotyka co najmniej 5,9% dorosłych (około 14 milionów Amerykanów) w pewnym momencie ich życia. Dotyczy 20% osób przyjmowanych do szpitali psychiatrycznych i 10% osób w ambulatoryjnym leczeniu psychiatrycznym.
 • Szacuje się, że 85% osób z BPD cierpi na współwystępującą chorobę psychiczną. Najwyższe wskaźniki zachorowalności to dystymia (przewlekły rodzaj depresji) i duże zaburzenie depresyjne, które łącznie dotyczą 60% osób z BPD; i zaburzenie używania substancji, które dotyka 35% osób z BPD.
 • Zaburzenia somatyczne zwykle zaczynają się od wieku 30.

 

 

Objawy i objawy BPD borderline

 • Wahania nastroju
 • Wściekłość i gniewne wybuchy
 • Drażliwość
 • Impulsywne myśli i zachowania
 • Ekstremalna wrażliwość na odrzucenie
 • Ciężka depresja
 • Uczucia pustki lub bezwartościowości
 • Myśli o samobójstwie i samookaleczeniu
 • Trudne relacje interpersonalne
 • Tendencja do na przemian idealizowania i oczerniania innych
 • Kryteria diagnostyczne

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA), Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych, osoba musi wykazać pięć lub więcej z następujących dziewięciu kryteriów, które należy zdiagnozować z BPD.

1. Strach przed porzuceniem
2. Niestabilne lub zmieniające się relacje
3. Niestabilny obraz siebie; zmaga się z tożsamością lub poczuciem siebie
4. Zachowania impulsywne lub samouszkadzające (np. Nadmierne wydatki, niebezpieczny seks, nadużywanie substancji, nierozważna jazda, upijanie się).
5. Zachowania samobójcze lub samobójcze
6. Zróżnicowane lub przypadkowe wahania nastroju
7. Ciągłe poczucie bezwartościowości lub smutku
8. Problemy z gniewem, w tym częstą utratą temperamentu lub walk fizycznych
9. Stres związany z paranoją lub utrata kontaktu z rzeczywistością

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *