Psychoterapia indywidualna – rodzaje

Terapia indywidualna jest procesem, który służy poprawie stanu psychicznego pacjenta. Sesje terapeutyczne polegają na rozmowach, w których nie uczestniczą osoby trzecie. Jedna sesja trwa od 45 do 60 minut. W zależności od rodzaju problemu i jego stopnia natężenia, dobierana jest metoda, która w danym przypadku będzie najskuteczniejsza. Obecnie najpopularniejszymi nurtami psychoterapii są: terapia behawioralna, terapia humanistyczna, psychoterapia Gestalt oraz psychoterapia zorientowana na proces.

Terapia behawioralna

Psychoterapia indywidualna wywodząca się z przeświadczenia, że wszelkiego rodzaju dysfunkcje zachowania powodowane są przez wyuczone reakcje na bodźce, nazywana jest podejściem behawioralnym. Jego głównym założeniem jest praca polegająca na korekcie zachowań. Modyfikacja ta realizowana jest za pomocą wzmocnień pozytywnych – pożądanych zachowań oraz eliminowaniu negatywnych – w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Terapię behawioralną często łączy się z nurtem poznawczym, co daje znacznie lepsze rezultaty leczenia. Tę metodę stosuje się najczęściej w przypadku zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego, depresji i stanów lękowych.

Terapia humanistyczna

Terapia humanistyczna polega na podejściu podmiotowym na zasadzie wiary, że każda osoba jest wyposażona w duży potencjał, np. zdolności, umiejętności, talenty. W procesie terapeutycznym pacjent traktowany jest z ogromną empatią i zrozumieniem. Terapeuta pomaga uruchomić w pacjencie jego własne zasoby. Humanizm zakłada, że problemy mają swoje podłoże w stosowaniu się do niewłaściwych norm oraz wartości, które są niezgodne z rzeczywistymi potrzebami danego człowieka. Terapia humanistyczna ma zastosowanie w przypadku nerwic, traum z dzieciństwa oraz toksycznych relacji.

Terapia Gestalt

Terapia Gestalt wywodzi się z podejścia humanistycznego i opiera się na przeświadczeniu o złożoności ludzkiej psychiki oraz na tym, że głównym źródłem wszystkich życiowych problemów są niezaspokojone potrzeby – zwłaszcza w okresie dzieciństwa. W pracy terapeutycznej wykorzystuje się “Cykl samoregulacji i doświadczenia wg Zinkera”, w którym wyróżnia się następujące elementy: wrażenie, świadomość, mobilizacja energii, działanie, kontakt, nasycenie, wycofanie. Stosowane są również figury oraz pojęcie “przerw energetycznych”.

Gestalt jest skuteczna w przypadku bardzo szerokiej gamy problemów psychologicznych, nie zaleca się stosowania jej w leczeniu uzależnień.

Psychoterapia zorientowana na proces

Założenie tego nurtu opiera się na twierdzeniu, że wszystko to, co jest bliskie tożsamości, nazywane jest procesem pierwotnym, natomiast to, co jest oddalone, to proces wtórny. Wtórność jest przyczyną kłopotów, dyskomfortu, mogą to być również napiętnowane społecznie lub kulturowo zachowania. Procesów wtórnych trudno jest się pozbyć, z tego względu muszą ulec pozytywnej transformacji. W terapii zorientowanej na proces zadaniem terapeuty jest wychwycenie w opowieściach pacjenta potencjału do zmiany i umiejętnie wyodrębnienie go w taki sposób, aby był zauważalny również dla pacjenta.

Terapia zorientowana na proces jest bardzo skuteczną formą leczenia w przypadku depresji i stanów lękowych. Sprawdza się również w terapii ofiar przemocy.

 

 

Jeśli masz zamiar poprawić swoją pamięć, wzmocnić pracę mózgu i uchronić sprawność umysłową pomimo starzenia się, musisz skorzystać z kilku wskazówek – https://www.poradniki24h.pl/4490/jak-poprawic-swoja-pamiec-i-zwiekszyc-moc-mozgu/. Pierwsze efekty zauważysz bardzo szybko.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *