Praktyczny poradnik Windows Server 2016 – książka.

Instalacja, konfiguracja i obsługa Windows Server 2016 krok po kroku. Praktyczny poradnik Windows Server 2016 – książka.

Prezentowany poradnik, książka jest warta uwagi nie tylko dla nowicjuszy szukających porad dotyczących obsługi Windows Server 2016, ale również dla doświadczonych administratorów, pragnących błyskawicznie i w wygodny sposób zapoznać się z system serwerowym firmy Microsoft.

 

Szukasz informacji? – Jak zainstalować Windows Server 2016? Jak konfigurować system? Z tym ebookiem dokonasz instalacji Windows Server 2016 krok po kroku.

 

Windows Server to często spotykany system w środowiskach sieciowych, wykorzystywany do obsługi infrastruktury serwerowej.

Książka umożliwia uzyskanie wiedzy na temat „jak wykonać konfigurację serwera” oraz pozyskać umiejętności potrzebne w pracy jako administrator systemów na Windows Server.

Książka w formie e-booka przedstawia najistotniejsze funkcje i możliwości Windows Server 2016. Oprócz niezbędnej teorii podręcznik zawiera dokładne instrukcje i ćwiczenia, w których każdy fragment, nawet najdrobniejszy, jest zademonstrowany na zrzucie ekranowym, objaśniony tak, by osoba, która zaczyna pracę z Windows Serwer, poradziła sobie z  konfiguracją i administracją serwera.

Książka została stworzona tak, aby umożliwić użytkownikowi, w pełni skonfigurować własny serwer, oraz umożliwić jego nadzorowanie, obsługę i zarządzanie całością sieci pod kontrolą Windows Server 2016.

 

Zobacz na stronie – http://www.psychoskok.pl/produkt/biblia-windows-server-2016-podrecznik-administratora/

Do kupienia na stronach:

 

Praktyczny poradnik Windows Server 2016 – książka.

Biblia Windows Server 2016. Podręcznik Administratora.

Spis treści
Wstęp
O autorze

1. Instalacja
1.1. Wymagania sprzętowe i opis środowiska
1.2. Proces instalacji

2. Post-instalacja
2.1. Czynności post-instalacyjne
2.1.1. Aktualizacje
2.1.2. Zmiana nazwy komputera
2.2. Konfiguracja sieci
2.3. Zarządzanie procesorami i pamięcią operacyjną

3. Active Directory Domain Services
3.1. Czym jest domena?
3.2. Instalacja Active Directory Domain Services
3.3. Wstępna konfiguracja AD DS
3.4. Active Directory Users and Computers
3.5. Active Directory Administrative Center

4. Serwer DNS
4.1. Zapoznanie z konsolą DNS Manager
4.2. Ręczna konfiguracja strefy DNS
4.3. Zarządzanie serwerem DNS
4.4. Zapasowy serwer DNS

5. Serwer DHCP
5.1. Instalacja pierwszego serwera DHCP
5.2. Konfiguracja serwera DHCP
5.3. Zarządzanie serwerem DHCP
5.3.1. DHCP Policies
5.4. Wysoka dostępność DHCP
5.4.1. Konfiguracja klastra DHCP
5.4.2. Split-Scope

6. IIS z FTP oraz Urząd Certyfikacji
6.1. Instalacja roli Web Server (IIS)
6.2. Instalacja Active Directory Certificate Services
6.3. Aktualizacja platformy .NET
6.4. Tworzenie nowych certyfikatów
6.5. Zarządzanie Serwerem IIS
6.6. Uruchamianie Serwera FTP
6.7. IIS i PHP

7. Network Access Protection
7.1. Network Policy and Access Services
7.2. Zarządzanie Network Policy Server

8. VPN, Direct Access i NAT
8.1. Instalacja roli Remote Access
8.2. Konfiguracja VPN i NAT
8.3. Konfiguracja DirectAccess

9. Polisy (Zarządzanie Zasadami Grupy)
9.1. Wybrane nowości w GPO

10. Uprawnienia Sieciowe i na systemie plików
10.1. Uprawnienia sieciowe
10.1.1. Dodatkowe ustawienia udostępnianych plików
10.2. Uprawnienia NTFS
10.3. Autoryzacja metodą CLAIM
10.3.1. Nakładanie uprawnień Claim
10.3.2. Definiowanie Claim Types
10.4. Uprawnienia na systemie plików ReFS
10.5. Zarządzanie drukarkami
10.5.1. Instalowanie drukarek
10.5.2. Zarządzanie dostępem do drukarek sieciowych

11. Serwer Plików
11.1. Instalacja roli Serwera Plików
11.2. Zapoznanie z nowym podejściem do usług plików
11.3. Storage Pools
11.4. Zarządzanie przez Menadżera Serwera Plików
11.4.1. Zarządzanie Osłonami Plików
11.4.2. Zarządzanie Przydziałami

12. Praca zdalna
12.1. Wstępna konfiguracja serwera
12.2. Korzystanie z Pomocy Zdalnej
12.3. Nawiązywanie połączenia pulpitu zdalnego

13. Zarządzanie dyskami
13.1. Dyski wirtualne
13.2. Instalacja systemu na wirtualnym dysku

14. WDS – zdalna instalacja

15. Hyper – V
15.1. Instalacja
15.2. Zarządzanie Hyper-V

16. Windows Server Update Services

17. Bezpieczeństwo danych i komputera
17.1. Windows Backup
17.2. Shadow Copies
17.3. Kilka uwag ogólnych
17.3.1. Polityka haseł
17.3.2. Podmiana logon.scr
17.3.3. Niezabezpieczone serwery wydruku
17.3.4. Best Practices Analyzer

18. Remote Desktop Services

19. Serwer Wydruku

20. Serwer faksów

21. Volume Activation Services21.1. Instalacja
21.2. Wstępna konfiguracja VA Services

22. Triki
22.1. Wędrujący i wymuszony profil użytkownika
22.2. Dane w chmurze – mapowanie SkyDrive
22.3. GodMode

23. Windows 2016 bez GUI (wersja Core)
23.1. Instalacja wstępna konfiguracja
23.2. Zarządzanie systemem w wersji Core
23.2.1. Interfejsy użytkownika
23.2.2. Podstawowe role serwera

24. Nienadzorowana instalacja Active Directory

25. Migracja z Windows Server 2003
25.1. Podnoszenie Domain Functional Level

26. Instalowanie Active Directory Role na Windows Server 2012

27. Przesyłanie roli Flexible Single Master Operations (FSMO)

28. Zmiana Active Directory Domain Controller

29. Zmiana schematu wzorcowego

30. Dodawanie konsoli schematu Active Directory z MMC

31. Usuwanie serwera z głównego katalogu.

32. Migracja z Windows Server 2008
32.1. Podnoszenie Domain Functional Level

33. Migracja z Windows 2012
34. Weryfikacja poprawności działania usługi katalogowej Active Directory
35. Przeniesienie ról FSMO na nowy kontroler domeny
36. Deinstalacja starego kontrolera domeny
37. Przywracanie usługi Active Directory po katastrofalnej awarii
38. Wykonywanie kopii zapasowej systemu
39. Dodatkowy kontroler domeny
40. Instalacja AD Role na Serwerze

41. Awansowanie serwera na kontroler domeny
42. Dodawanie domeny podrzędnej
Krok 1. Konfiguracja statycznego IP
Krok 2. Dodanie serwera do domeny
Krok 3. Instalacja roli AD
Krok 4. Promocja serwera jako kontrolera domeny
Krok 5. Dodawanie serwera/klienta do subdomeny

43. Klaster awaryjny Hyper-V

44. Migracja na żywo w klastrze Hyper-V

45. Remote FX
45.1. Instalacja i konfiguracja vGPU RemoteFx

46. Relacja zaufania pomiędzy domenami
1. Tworzenie przekazywarki DNS
46.1. Tworzenie TRUST
47. Kontroler domeny tylko do odczytu (RODC)
48. Jak działa uwierzytelnianie użytkownika.
Sprawdzanie przykładu procesu logowania

49. Veeam
49.1. Instalacja VEEAM
49.2. Dodawanie serwera do tworzenia kopii zapasowych
49.3. Tworzenie Backup Job
49.4. Wykonanie pełnego przywracania VM

50. Microsoft Azure
Usługi w chmurze to kolejny model, który wspieramy w budowaniu aplikacji.
Fault Domains
Upgrade Domains

51. Kontenery Docker w Windows Server
51.1. Podstawy kontenerów systemu Windows
Wirtualne Maszyny vs Kontenery
Architektura Wirtualnych Maszyn
Architektura Kontenerów
Kontenery Windows Server vs Kontenery Hyper-V
Docker
Platforma Docker
Kontenery Windows w praktyce
51.2. Image2Docker
Licencjonowanie
Jak to działa?
51.3. Windows Server 2016 z kontenerami na platformie Azure
51.4. Komendy Dockera
51.5. Retrieve Images from Docker Hub
51.6. Wdrażanie nowego kontenera Windows
51.7. Budowanie własnego obrazu kontenera
51.8. Tworzenie obrazu kontenera
51.9. Przesyłanie obrazu do Docker Hub
51.10. Kontenery Linux w systemie Windows: niwelowanie różnic
51.11. Izolacja Hyper-V

52. Chronione maszyny wirtualne w Hyper-V (Shielded VM)
52.1. Komponenty wymagane do skonfigurowania chronionego środowiska VM
52.2. Konfiguracja węzła HGS
52.3. Inicjalizacja węzła HGS
52.4. Konfiguracja kontrolera domeny wykonawcy
52.5. Konfiguracja hosta strzeżonego

53. W jednej z sieci z Mac OS X
53.1. Konfiguracja Magic Triangle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *