Audytor BHP – etapy wykonywania zadań

Aspekt bezpieczeństwa w firmach jest kwestią priorytetową zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Istnieje wiele norm, które muszą spełniać organizacje, jednak ważne jest nie tylko wypełnianie przepisów, ale takie ich zastosowanie, by przynosiły one korzyści. Audytor BHP może wskazać obszary, które wymagają naprawy, a tym samym zwiększa efektywność firmy. Jak dokładnie wygląda jego praca?

1. Przygotowanie audytu bezpieczeństwa

Audytor BHP zwraca tu uwagę na wszystkie zapisy, dokumenty i procedury, które dotyczą sektora bezpieczeństwa. Przegląda określenia poprzednich audytów i zalecenia działań naprawczych. Dane te łączy z obecnymi wymaganiami stawianymi zarówno przez firmę, jak i przepisy prawne, dzięki czemu może określić zakres audytu. Oparte jest to na raportach o wypadkach i inspekcjach oraz na informacjach pochodzących od różnych menedżerów.

2. Ustalenie faktów

Audyt bezpieczeństwa zaczyna się od ustalenia faktów. Oznacza to, że konfrontuje się zapisy i dokumenty ze stanem rzeczywistym bez pominięcia szczegółów, problemów i niedogodności. To bardzo ważne dla całego procesu – dzięki temu można zaplanować taki plan działań, który naprawdę będzie służył pracownikom, przedsiębiorcom i całej firmie.

Ważne! Audytor BHP powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie formułować opinii ani nie przedstawiać uwag oceniających w tej fazie.

Większość audytów można podzielić na obszary, w których bada się:

  • wiedzę pracowników,
  • funkcjonalność zastosowanych programów,
  • respektowanie zapisów w dokumentach,
  • stan sprzętów i urządzeń,
  • ogólny obszar działania.

3. Przegląd ustaleń audytu bezpieczeństwa

Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów, pisemnych programów, procedur, praktyk i sprzętu, audytor BHP może sformułować raport, który wyszczególnia obszary wymagające naprawy. Każdy wymóg dotyczący programu bezpieczeństwa powinien nie tylko punktować braki, ale również wskazywać drogi do ich zniwelowania.

Audytor BHP jest niezwykle ważną funkcją w licznych przedsiębiorstwach, a jego praca często jest kluczem dla rozwoju biznesu. Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bhp/b03-audytor-wiodacy-bhp-rejestrowany-w-irca/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *