Jak pozbyć się oleju przepracowanego – odbiór odpadów

Oleje przepracowane, to jedna z najbardziej szkodliwych substancji, która jest pozostałością po działaniach gastronomicznych. Olej, który został już wykorzystany, powinien zostać zutylizowany. Powtórne jego podgrzewanie spowoduje wydzielanie toksycznych i rakotwórczych substancji. Jest to trujące zarówno dla osoby, która z takim olejem pracuje, jak i osoby, które zjadłaby tak przygotowany posiłek.

Jak wygląda odbiór oleju?

Zatrudniając firmę, której zadaniem jest zakup oleju i jego transport, ustalamy częstotliwość wywożenia odpadów. W zależności od tego, jak duża jest produkcja tego odpadu, może to być co tydzień, co dwa, a nawet raz w miesiącu. W międzyczasie olej jest przechowywany w specjalnych szczelnych beczkach. Z firmą koniecznie trzeba podpisać umowę, która jest jednocześnie gwarantem tego, że olej zostanie przewieziony w odpowiednie miejsce utylizacyjne, a także określi wszelkie koszty i szczegóły współpracy. Ponadto jest to również dokument, który stanowi zabezpieczenie przed ewentualną kontrolą. Utylizacja oleju, jako odpadu szkodliwego, jest regulowana prawnie. Niewłaściwe składowanie i pozbywanie się oleju jest karane grzywną, a nawet zamknięciem danego punku gastronomicznego. Samochód przewożący odpady przyjeżdża po beczki wypełnione olejem, a na ich miejsce zostawia puste. Następnie wywozi je do punktu, gdzie są utylizowane.

Dlaczego jest to tak ważne?

Wielu właścicieli punktów gastronomicznych zastanawia się, dlaczego transport oleju przepracowanego jest tak ważny. Otóż poza tym, że jest to substancja, która po osiągnięciu pewnej temperatury robi się bardzo szkodliwa dla człowieka, olej przepracowany ma także inne wady. Jest szkodliwy dla środowiska. Nie ma możliwości pozbycia się go w inny sposób niż poprzez utylizację, zwłaszcza takich ilości, które powstają jako efekt smażenia dużych ilości potraw w restauracji, gdzie w ciągu jednego dnia zużywane są dziesiątki litrów oleju.

Wszelkie ustawy dotyczące bezpiecznego zakupu oleju przez firmy utylizacyjne są stosunkowo nowe i bardzo restrykcyjne. Ministerstwo Ochrony Środowiska, a także sanepid bardzo dbają o to, żeby wszelkie substancje szkodliwe i dla człowieka i dla przyrody były w odpowiedni sposób przechowywane i transportowane. Nie wolno oleju przetrzymywać w plastikowych butelkach, otwartych wiadrach, czy miskach. Wszystko musi znajdować się w szczelnie zamkniętych specjalnie do tego przygotowanych beczkach, które posiadają certyfikaty i odpowiednie oznaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *