Metody amortyzacji środków trwałych

Środki trwałe,są to ruchomości i nieruchomości firmy, które mogą podlegać amortyzacji. Dzięki czemu przedsiębiorca nie traci pieniędzy w wyniku spadku ich wartości spowodowanej upływem czasu lub użytkowaniem. Czym jednak jest dokładnie amortyzacja środków trwałych i jak się ją rozlicza? Sprawdź w naszym poradniku.

Środki trwałe są to ruchomości i nieruchomości, będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorstwa czy firmy. Do środków trwałych zaliczamy:

 • ruchomości, m.in. maszyny, urządzenia, np. sprzęt elektroniczny, środki transportu, samochód, samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, motor, łódź, oraz inne przedmioty o przewidywanym czasie używania dłuższym niż rok;
 • nieruchomości: budynki, budowle, lokale;

Środki trwałe trzeba ewidencjonować, czyli księgować w tzw. ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych. Początkowa wartość środków trwałych określa się na podstawie ceny nabycia. Do ceny nabycia doliczyć można:

 • koszty transportu,
 • załadunku i wyładunku,
 • ubezpieczenia w drodze,
 • montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,
 • opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji
 • w przypadku importu (czyli nabycia ich od sprzedającego spoza Unii Europejskiej) do ceny wlicza się również cło.
 • jeśli nabywcą jest przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, od ceny odejmuje się kwotę VAT.

Większość środków trwałych będzie podlegać amortyzacji. Dlatego też warto dokładnie przyjrzeć się jakie są metody amortyzacji środków trwałych i jak ją zaplanować.

poznaj – Sprawdź korzyści złomowania aut na terenie Gliwic

Na czym polega amortyzacja środków trwałych

Termin amortyzacji dotyczy zmniejszanie się wartości danej rzeczy, wpisanej do ewidencji środków trwałych, w określonym czasie w wyniku jej użytkowania. Wartość przedmiotów, które stanowią środki trwałe firmy, ulega spadkowi wraz z upływem czasu oraz ich zużycia. Amortyzacja środków trwałych polega na odliczeniu kosztów, powstających w wyniku spadku ich wartości, od uzyskanego przychodu. Dzięki temu zmniejszana jest wysokość podatku dochodowego, o od którego płacony jest podatek. Amortyzować można środki trwałe ujęte w ewidencji, których wartość początkowa przekroczyła 3500 zł.

Przedsiębiorca może zamortyzować 100 % pierwotnej wartości danego środka trwałego. Musi jednak odpowiednio rozplanować to w czasie. Amortyzacja może być dokonywana miesięcznie kwartalnie lub rocznie. Warto jednak pamiętać, że raz wybranej metody amortyzacji, co do zasady, nie można zmieniać i musi być ona zastosowana do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Na przykład stawka amortyzacji samochodu wynosi 20% rocznie. W związku z tym, całkowity okres amortyzacji pojazdu wynosi 5 lat (5 x 20%). Istotny już również właściwy wybór metody amortyzacji.

Czytaj również:  Jak zaprojektować piękną podłogę?

Metody amortyzacji środków trwałych

Wyróżnia się trzy metody amortyzacji: liniową, degresywną, podwyższonych współczynników oraz indywidualne stawki amortyzacyjne. Czym się od siebie różnią?

 • Metoda liniowa – zakłada stałe obniżanie wartości (zużywanie) środka trwałego w czasie jego użytkowania. Oznacza to, że odliczana kwota amortyzacji będzie stała.
 • Metoda degresywna – jest oparta na założeniu, że zmniejszenie wartości środka trwałego będzie następować szybciej w początkowym okresie. W związku z tym, jest możliwość szybszego zamortyzowania danego środka, niż ma to miejsce w przypadku metody liniowej.
 • Metoda progresywna – metoda ta stosowana jest przy sprzęcie, w przypadku którego zakładamy, że wraz z upływającym czasem, będzie wzrastał koszt jego eksploatacji. W związku z tym, wraz z upływającym czasem będą również wzrastać stawki amortyzacyjne dla danego środka trwałego.
 • Metoda jednorazowa – skierowana jest głównie do małych przedsiębiorców, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, wyrażonej w złotówkach. Jednorazowa amortyzacja obejmuje nowe i używane środki trwałe, takie jak:
  • ◦ kotły i maszyny energetyczne,
  • ◦ maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • ◦ maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
  • ◦ urządzenia techniczne,
  • ◦ środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),
  • ◦ narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Jak widać amortyzacja środków trwałych przedsiębiorstwa to dość trudny i skomplikowany temat, dlatego w ich rozliczeniu warto skorzystać z fachowej pomocy wyspecjalizowanej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *