Jak radzić sobie z agresją?

Niestety wielu z nas ma do czynienia z agresywnością ludzi, zarówno w ramach naszej pracy, jak i codziennego życia. Rodzice z małymi dziećmi często zmagają się z frustracją i agresją na co dzień – ale może to być łatwiejsze do opanowania niż agresja u innej osoby dorosłej! W końcu niedopuszczalne jest dawanie dorosłemu „czasu”, nawet jeśli uważasz, że prawdopodobnie pomogłoby to wam obojgu.

W walce z agresją ważne jest, aby odpowiednio reagować. Reagowanie ze złością prawie na pewno eskaluje sytuację i utrudni rozbrajanie – jak na pewno potwierdzą rodzice małych dzieci. Ta strona zawiera sugestie dotyczące sposobów radzenia sobie z agresją u innych osób, w szczególności poprzez komunikację werbalną i niewerbalną.


Pierwszą linią obrony jest samokontrola

Agresja często wiąże się z głębokimi reakcjami emocjonalnymi: jest reakcją na groźby lub gniew. Wywołuje zatem reakcję emocjonalną u innych ludzi.

Jeśli zamierzasz skutecznie radzić sobie z agresją u innych, ważne jest, aby zrozumieć i zarządzać własnymi reakcjami emocjonalnymi.

Na przykład musisz wiedzieć, jakie zachowanie lub osoba powoduje, że czujesz się zły i potencjalnie agresywny. Jakie rodzaje zachowań „trafiają prosto w nos”? Musisz także zrozumieć, jak reagujesz, a następnie nauczyć się kontrolować swoje uczucia i upewnić się, że twoja reakcja jest odpowiednia do okoliczności.

Możesz przeczytać więcej na ten temat na stronie Rozpoznawanie emocji i zarządzanie nimi.

Odpowiednia reakcja może pomóc drugiej osobie opanować emocje, nawet nieświadomie. Na przykład reakcja asertywna (zamiast pasywna lub agresywna) może pomóc drugiej osobie stać się bardziej asertywną niż agresywną.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie dotyczącej asertywności.

Jedną z najważniejszych rzeczy do zrozumienia jest to, że prawdopodobnie nie jest to sprawa osobista: jesteś po prostu na linii ostrzału. Dlatego nie musisz brać tego osobiście i stać się defensywnym, ponieważ to nie jest twoja krytyka.

Znaczenie słuchania i akceptowania

Wszyscy chcemy być wysłuchani, zwłaszcza gdy mówimy o czymś, co jest dla nas ważne.

Jednym z głównych czynników wywołujących agresję jest poczucie frustracji lub gniewu.

Możesz rozpoznać te emocje u kogoś innego lub zetknąć się z kimś, kto wykazuje oznaki agresji ( więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie Co to jest agresja? ).

Kiedy to robisz, ważne jest, aby dać drugiej osobie czas na pełne wyrażenie siebie . Posłuchaj, co mają do powiedzenia, i zachęć ich, aby powiedzieli ci o problemie. Otwarte, przyjazne podejście pomaga zdefiniować twój związek jako wspierający, a nie konfrontacyjny. Okazuj empatię i zrozumienie na temat ich sytuacji.

Należy uważać, aby nie wzmacniać zachowań agresywnych, szczególnie poprzez zachowanie gniewne lub obronne.


Czynniki ograniczające zachowanie agresywne

Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że jednostka ma mniejsze szanse na zachowanie agresywne. Mogą być one związane z osobą, środowiskiem lub innymi zaangażowanymi osobami.

Na przykład osoby, które z natury są dość pasywne, będą mniej skłonne do agresji. Ludzie są mniej skłonni do agresji, jeśli doświadczają agresywnego zachowania, które nie jest nagradzane, lub uważają, że agresja raczej nie pomoże.

Osoby są również mniej skłonne do agresji, jeśli:

 • będą czuć się bezpiecznie i bez zagrożenia;
 • są w stanie skutecznie komunikować się; lub
 • rozumieją oczekiwane zachowanie lub normy społeczne;
 • będą traktowane z szacunkiem.

Spokojne otoczenie, w którym większość ludzi czuje się komfortowo i gdzie ludzie są traktowani z szacunkiem, rzadziej wywołuje agresję. Znacznie trudniej jest być agresywnym, jeśli wszyscy wokół ciebie zachowują się spokojnie i z szacunkiem wobec siebie i ciebie.

Jeśli pracujesz w organizacji, która regularnie ma do czynienia z agresywnymi ludźmi, pomocne może być rozważenie, czy możesz wprowadzić jakieś zmiany w środowisku, które mogłyby zmniejszyć prawdopodobieństwo agresji.

Na przykład mniej formalne środowisko lub bardziej egalitarne podejście może być mniej zastraszające – a zatem mniej groźne – niż biurka i bariery. Podawanie filiżanki herbaty lub szklanki wody jako rutynowej części spotkania może również pomóc w budowaniu relacji opieki od samego początku. Coś tak prostego, jak umieszczenie ekranu komputera, aby druga osoba mogła go zobaczyć, może pomóc w wyrównaniu relacji, szczególnie jeśli musisz robić notatki podczas spotkania.

Rozbrajanie agresji u innych

Istnieje wiele technik radzenia sobie z agresją, w tym zarówno zachowania werbalne, jak i niewerbalne.

Techniki te będą szczególnie pomocne dla każdego, kto musi radzić sobie z agresją w ciągu swojego życia zawodowego.

Zachowania niewerbalne, które mogą pomóc w rozładowaniu agresji, obejmują:

 • świadomość własnego języka ciała i zachowanie otwartej postawy.
 • utrzymywanie dobrego kontaktu wzrokowego, ale upewnienie się, że nie wydaje się to konfrontacyjne.
 • porusza się powoli i równomiernie. Staraj się zachować spokój ruchów fizycznych.
 • poszanowanie przestrzeni osobistej drugiej osoby.

Zachowania słowne, które pomogą zachęcić asertywne odpowiedzi, obejmują:

 • słuchanie tego, co druga osoba ma do powiedzenia, akceptowanie, rozpoznawanie i podkreślanie pozytywnych aspektów tego, co się mówi – bez minimalizowania negatywnych stron.
 • okazanie szacunku poprzez grzeczne formalności, ale dążenie do znajomości.
 • okazywanie zrozumienia i empatii wobec osoby poprzez refleksję, wyjaśnianie i podsumowywanie swoich myśli i uczuć.
 • unikanie wyrażania władzy, na przykład „Musisz się uspokoić”.
 • zachęcanie drugiej osoby do wzięcia odpowiedzialności za własne zachowanie i skierowania jej do bardziej kreatywnych lub pozytywnych punktów sprzedaży, np. Poprzez złożenie pisemnej skargi zamiast ustnej krytyki kogoś / organizacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *