Jak rozpoznać cechy osobowościowe na podstawie charakteru pisma?

Odręczne pismo wiele mówi o predyspozycjach danego człowieka. Grafologia znana od dziesiątek lat wspomaga śledczych, naukowców, a nawet pracodawców. Teraz wszyscy mogą dowiedzieć się, jak rozpoznać cechy osobowości na podstawie charakteru pisma.

Wiele osób niesłusznie uważa, że początki grafologii sięgają starożytności. To błędne stwierdzenie niejako mają potwierdzać teksty Arystotelesa, czy Heraklita. Nigdy nie udało się jednak odnaleźć źródeł owych dokumentów. Tym samym pogląd ten należy uznać za niezgodny z prawdą. Faktem jest, że grafologia psychologiczna jako metoda diagnozowania osobowości człowieka pojawiła się w XIX wieku. Postęp tej dziedziny następował wraz z rozwojem psychologii. Warto wspomnieć, że osobą, która jako pierwsza użyła w swoich pracach terminu „grafologia”, był J. H. Michon. Przez około 30 lat zbierał On i analizował rękopisy, po czym wydał kilka ze swoich prac, które po dziś uważa się za najlepsze wykłady z analizy pisma. Po lektury te do dziś sięga wielu specjalistów, psychologów, lekarzy i naukowców z różnych dziedzin. Jak widać, zagadnienie jest bardzo aktualne.


„Z odręcznych notatek grafolog potrafi odczytać o danej osobie praktycznie wszystko. Jednak bardzo wiele zależy od samych notatek, które poddamy analizie. Próbka pisma nie powinna być sporządzana na potrzeby grafologicznej analizy. Najlepiej, gdyby notatki były tworzone spontanicznie, w. Różnych odstępach czasu” – grafolog Krzysztof Bartoszyński


Charakter pisma zawsze odzwierciedla cechy osobowości i charakteru danego człowieka. Tworzone zapiski mają indywidualny, trudny do kontrolowania styl. Osoby zajmujące się grafologią, twierdzą, że pismo, niczym odcisk palca jest praktycznie nie do podrobienia. Analiza charakteru pisma zdradza, w jakim stanie emocjonalnym pozostawał piszący. Ponadto mówi wiele o jego naturze. Wnikliwy grafolog, z odręcznie sporządzanych notatek, potrafi wskazać typ osobowości. Specyficzny sposób pisania niektórych liter sugeruje między innymi, czy dana osoba jest introwertykiem, czy ekstrawertykiem. Unikalne informacje nieświadomie pozostawiane w trakcie tworzenia zapisek to ślad, który wiele o nas mówi. To dlatego analizę psychologiczną pisma wykorzystuje się między innymi w kryminalistyce, choć z możliwości stwarzanych przez grafologię korzystają także osoby prywatne, a nawet pracodawcy.

Jak rozpoznać cechy osobowościowe na podstawie charakteru pisma? Zadanie to z pewnością nie jest łatwe. Dokładna analiza predyspozycji psychicznych danego człowieka wymaga wielu próbek. Podstawowe informacje uzyskamy jednak, uważnie przyglądając się niektórym cechą sporządzonego zapisu. Z grafologii możemy skorzystać, by ocenić własne skłonności charakterologiczne. Podobno duże litery wskazują na osobę, dla której ważna jest opinia innych. Natomiast małe litery najczęściej są pisane przez niemających problemów z koncentracją introwertyków. Znaczenie ma również pochylanie zapisu słów, wyrazistość tekstu, zachowywane marginesy, czy stawiane w określony sposób znaki interpunkcyjne.

Symbolika grafologiczna dr. Ericka Singera” to książka dla każdego, kto chce dowiedzieć się, jak rozpoznać cechy osobowościowe na podstawie charakteru pisma. Teraz wszyscy mogą poznać tajniki tej metody. W pierwszej kolejności omówione zostały podstawy grafologii, czyli nauki analizowania pisma ręcznego. Następnie uwaga została skupiona na specyficznej formie zapisu. Dowiemy się, w jaki sposób analizować notatki, tak, by wskazały nam, jakimi cechami psychicznymi, umysłowymi i emocjonalnymi dysponuję ich twórca. Charakter pisma pozwala zidentyfikować tożsamość. Tego rodzaju informacje są praktycznie nie do podważenia.

Zaprezentowana powyżej książka skierowana, jest do zainteresowanych zagadnieniem rozpoznawania cech osobowości na podstawie charakteru pisma. Wiedzę tę można traktować jako ciekawostkę lub cenną wskazówkę, pozwalającą za pomocą analizy odręcznych zapisków, dowiedzieć się więcej o sobie i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *