Kalkulator BMI i idealna waga

Rozwój BMI zawdzięczamy belgijskiemu Adolphe Queteletowi. Matematyk opublikował formułę w 1832 roku, ale od 1972 roku nazywa się go wskaźnikiem masy ciała. Został nazwany na cześć amerykańskiego dietetyka Ancela Benjamina Keysa. W przeciwieństwie do dzisiaj Keys chciał użyć wskaźnika BMI jako narzędzia statystycznego dla całych populacji.

Dopiero gdy amerykańskie zakłady ubezpieczeń na życie zaczęły korzystać z BMI w celu łatwiejszego obliczania odpowiednich składek, formuła stała się coraz bardziej popularna. Wskaźnik masy ciała był również przedmiotem obaw Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od wczesnych lat 80-tych. WHO opublikowała aktualnie obowiązującą klasyfikację BMI w 2008 roku. Zgodnie z tym każdy, kto ma wskaźnik masy ciała powyżej 25 lat, jest klasyfikowany jako nadwaga, a każdy, kto ma wartość poniżej 18,5, jest uważany za niedowagę. Przykładowy kalkulator BMI dostępny jest na https://poznajmyopinie.pl/bmi-kalkulator/ i pod tym źródłem przedstawione zostały również inne szczegóły dotyczące tego wskaźnika.

W tym przypadku wiek i płeć nie są jeszcze brane pod uwagę. Według Światowej Organizacji Zdrowia osoby o normalnej wadze mają BMI między 18,5 a 24,9. Nadal iść większość ekspertów uważa, że ryzyko zachorowania na ciężką przewlekłą jest wyższa, nadwaga osoba jest. Wśród przewlekłych chorób są nadciśnienie , cukrzyca i serca – Kreislaufa choroby .

Podstawowa lub spoczynkowa przemiana materii

Wskaźnik podstawowej przemiany materii odzwierciedla ilość energii, a potrzebuje organizm w przypadku zewnętrznej temperaturze 28 stopni Celsjusza i absolutnej bierności aby utrzymać całkowitą przemianę . Ta podstawowa przemiana materii zależy od czynników płci, wieku, wzrostu i masy ciała. Istnieją na podstawową przemianę materii również wzory : w szczególności wzór Harrisa-Benedicta (od 1918 r.) I Mifflin-St. Formuła Jeora (formuła MSJ z 1990 roku ). Ta ostatnia jest o około 5 procent dokładniejsza niż formuła Harrisa-Benedicta i ponownie uwzględnia cztery wspomniane powyżej czynniki.

W przypadku mężczyzn i kobiet stosuje się różne obliczenia, aby uwzględnić specyficzne dla płci cechy podstawowego tempa metabolizmu. Wzór jest następujący: masa ciała w kilogramach razy 10 plus wzrost w centymetrach razy 6,25 minus wiek w latach razy 5. Dla mężczyzn plus 5, a dla kobiet -61. Między innymi można obliczyć, że podstawowa przemiana materii spada o około 5 kilokalorii rocznie wraz z wiekiem – niezależnie od płci. Około 26 procent spożywanych kalorii jest wątrobie potrzebne i mięśniom szkieletowym, mózg stanowi około 26 procent, a serce i nerki około dziewięciu procent.

Nawet bez aktywności fizycznej mięśnie szkieletowe są uzależnione od stosunkowo dużej ilości kalorii, tkanka tłuszczowa nie potrzebuje energii w stanie nieaktywnym. Wynik formuły MSJ jest jeszcze dokładniejszy, jeśli weźmie się pod uwagę rzeczywisty poziom aktywności. W tym celu można wykorzystać „tabelę aktywności do obliczenia podstawowej przemiany materii”, która waha się od współczynnika 1,2 (tylko praca siedząca i prawie żadna aktywność sportowa) do 1,9 (aktywność fizyczna i sport codzienny). Każdy, kto schudnąć chce lub chce utrzymać idealną wagę już osiągniętą, musi zwrócić uwagę na swój bilans energetyczny. Jest to najlepsze możliwe, jeśli zastosujesz formułę MSJ, a tym samym znasz swoje indywidualne zapotrzebowanie na energię.

Idealna waga

Idealna waga to waga, która najlepiej pasuje do osoby. Z jednej strony dana osoba czuje się komfortowo z tą idealną wagą, z drugiej strony zależy od niej najdłuższa długość życia . Swój idealną wagę można określić, patrząc na obliczone wcześniej BMI w aktualnej tabeli WHO BMI. Światowa Organizacja Zdrowia uważa złoty środek normalnego zakresu wagi za idealny. W przypadku kobiet w przedziale wiekowym 35-44 lata normalny BMI wynosi od 19,5 do 25,9; idealna wartość to zatem 22,75.

Po pierwsze, nie jest łatwo osiągnąć odpowiednią, idealną wartość zgodnie z tabelą, a po drugie, niekoniecznie jest powiedziane, że ta idealna waga jest jednocześnie wagą zapewniającą komfort. Dlatego zamiast próbować osiągnąć określoną wartość BMI, należy przestrzegać normalnego zakresu wagi kobiet i mężczyzn. Dla kobiet jest to od 19 do 24 lat, dla mężczyzn od 20 do 25 lat. Szczególnym przypadkiem są sportowcy wyczynowi i bardzo ambitni sportowcy amatorzy, których masa mięśniowa jest znacznie powyżej średniej. Według kalkulatora BMI , wiele z tych osób ma zbyt wysokie wartości, mimo że są w szczytowej formie i są całkowicie zdrowi.

Powinieneś wtedy, gdy nie czujesz się komfortowo w pomimo rzekomo normalnej wagi skórze próbować zbliżyć się do swojej idealnej wagi tylko . W każdym razie odpowiednia idealna waga powinna być traktowana jako wytyczna, a nie jako cel, który należy osiągnąć. Zarówno jak BMI, i Mifflin-St. Wzór Jeora, podobnie jak inne obliczenia, może uwzględniać tylko kilka czynników, które odpowiadają za faktyczną kondycję fizyczną. Typ ciała, poziom sprawności i samopoczucie osobiste albo w ogóle nie są brane pod uwagę, albo w niewystarczającym stopniu. Nawet kalkulator BMI i związane z nim tabele nie mogą być uważane za ostateczną prawdę. W każdym razie każdy powinien regularnie sprawdzać swoją wagę i podejmować środki zaradcze w przypadku osiągnięcia zakresu niedowagi lub nadwagi.

Wskaźnik BMI i WHR

Wskaźnik WHR (stosunek talii do bioder ) pokazuje stosunek talii do bioder i jest równie łatwy do obliczenia, jak BMI. Zgodnie ze wzorem WHR obwód talii należy podzielić przez obwód bioder. Nie bierze się tu pod uwagę ani rozmiaru, ani długości ciała. Na przykład, osoby z obwodu pasa 65 cm i obwód bioder w 95 cm jest w WHR 0,684 . Prawidłową wartość obwodu talii można uzyskać wykonując pomiar rano, stojąc na czczo. Ponadto upewnij się, że wydychałeś normalnie.

Obwód talii można wtedy zmierzyć na poziomie pępka. Obwód bioder należy mierzyć w punkcie największej szerokości bioder. Do WHR należy również tabela wag; zgodnie z tym wartość dla kobiet o normalnej wadze wynosi poniżej 0,8, a dla mężczyzn o normalnej wadze poniżej 0,9. Za idealny współczynnik WHR przyjmuje się 0,7 dla kobiet i 0,89 dla mężczyzn. Po przekroczeniu wartości z normalnego zakresu wagi należy dołożyć starań, aby w zdrowy sposób schudnąć. Ponieważ zwykle trwająca kilka tygodni rozwiązuje dieta tylko na krótki czas problem z nadwagą, aw najgorszym przypadku waga jest nawet większa niż przed dietą .

Skuteczniejsza i zdrowsza od diety jest zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych w taki sposób, aby ciału i umysłowi przynosić korzyści . W przyszłości posiłki powinny być bogate w witaminy i minerały. W związku z tym dietę należy preferować zgodną z wymaganiami Niemieckiego Towarzystwa Żywienia : owoce i warzywa , produkty zbożowe większość powinna obejmować i ziemniaki. Jeśli to możliwe, należy unikać używek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *