Terapia sztuką – poradnik dla rodzin

Terapia sztuką, hybrydowa dziedzina, na którą duży wpływ mają dyscypliny sztuki i psychologii, wykorzystuje proces twórczy, dzieła sztuki powstałe w trakcie terapii i dzieła sztuki osób trzecich, aby pomóc ludziom rozwijać samoświadomość, badać emocje, rozwiązywać konflikty emocjonalne, poprawić umiejętności społeczne i podnieść samoocenę. Terapia sztuką ma na celu przede wszystkim pomóc osobom doświadczającym wyzwań emocjonalnych i psychologicznych w osiągnięciu osobistego dobrego samopoczucia i funkcjonowania.

Ani wcześniejsze doświadczenie artystyczne, ani naturalne zdolności artystyczne nie są konieczne do skutecznego leczenia, a każda osoba szukająca pomocy specjalisty zdrowia psychicznego może odnieść korzyści z arteterapii.

Dlaczego warto wykorzystywać techniki arteterapeutyczne na gruncie rodziny? Czy arteterapia może pomóc w budowaniu więzi? Z jakich ćwiczeń warto korzystać?

Odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące właśnie arteterapii i zastosowania jej na gruncie rodziny, przedstawia Magdalena Słowińska-Golec (doświadczony psycholog, arteterapeuta i tutor, pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami) w swojej publikacji RAZEM NAJLEPIEJ, czyli jak wykorzystywać arteterapię do budowania relacji w rodzinie. Zaprezentowane w książce techniki arteterapii i ćwiczenia pozwalają na rozwiązywanie problemów i konfliktów, budowanie bliskości, zaufania i akceptacji, wzmacnianie zrozumienia i wzajemnego szacunku, pozwalają na głębsze zrozumienie siebie i potrzeb swojej rodziny.

Historia i rozwój arteterapii

Sztuka była używana jako środek komunikacji, wyrażania siebie, interakcji grupowych, diagnozy i rozwiązywania konfliktów na przestrzeni dziejów. Przez tysiące lat kultury i religie na całym świecie wykorzystywały rzeźbione figurki, a także święte obrazy i symbole w procesie uzdrawiania. Ustanowienie arteterapii jako unikalnego i powszechnie akceptowanego podejścia terapeutycznego nastąpiło dopiero niedawno, w połowie XX wieku. Pojawienie się arteterapii jako zawodu powstało niezależnie i jednocześnie w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Termin „terapia sztuką” został przyjęty w 1942 r. przez brytyjskiego artystę Adriana Hilla, który podczas leczenia gruźlicy odkrył zdrowotne korzyści płynące z malowania i rysowania. W latach czterdziestych kilku pisarzy zajmujących się zdrowiem psychicznym zaczęło określać swoją pracę z leczonymi osobami jako „terapię sztuką”. Ponieważ w tamtym czasie nie było dostępnych formalnych kursów arteterapii ani programów szkoleniowych, ci świadczeniodawcy często kształcili się w innych dyscyplinach i byli nadzorowani przez psychiatrów, psychologów lub innych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego.

Wykazano, że terapia sztuką przynosi korzyści ludziom w każdym wieku. Badania wskazują, że arteterapia może poprawić komunikację i koncentrację oraz zmniejszyć poczucie izolacji. Wykazano również, że ten rodzaj terapii prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości, pewności siebie i samoświadomości.

Pozytywne wyniki w arteterapii często mogą osiągnąć osoby, które borykają się z takimi problemami jak:

 • Lęk
 • Depresja
 • Uzależnienie od substancji
 • Naprężenie
 • Stres pourazowy
 • Nadpobudliwość z deficytem uwagi
 • Problemy ze starzeniem się i geriatrią
 • Nowotwór
 • Zmęczenie
 • Choroba serca
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Inne zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia funkcji poznawczych
 • Problemy rodzinne lub w związkach

Ponieważ arteterapia pozwala ludziom wyrażać uczucia na dowolny temat poprzez pracę twórczą, a nie za pomocą mowy, uważa się, że jest szczególnie pomocna dla tych, którzy nie mają kontaktu ze swoimi emocjami lub uczuciami. Osoby, które mają trudności z dyskutowaniem lub zapamiętywaniem bolesnych doświadczeń, mogą również uznać za szczególnie korzystną terapię sztuką.

Certyfikowani terapeuci sztuką zazwyczaj mają pełną wiedzę na temat potężnego wpływu, jaki proces twórczy może mieć na osoby uczestniczące w terapii. Arteterapeuci często wykorzystują teorie psychologiczne, duchowe i artystyczne w połączeniu z technikami klinicznymi, aby osiągnąć pożądany efekt terapeutyczny. Podejście to okazało się korzystne nawet dla osób niewerbalnych i profesjonalnych artystów. Typowe techniki stosowane w terapii to:

 • Obraz
 • Malowanie palcami
 • Rysowanie
 • Rzeźbienie
 • Rysunek
 • Korzystanie z gliny do formowania
 • Rzeźba
 • Robienie ceramiki
 • Robienie kart
 • Korzystanie z tekstyliów
 • Tworzenie kolaży

Terapia sztuką może pomóc ludziom wyrazić myśli, emocje i doświadczenia, o których trudno mówić.

W badaniu z 2004 r. przeprowadzono wywiad z trzydziestoma dwiema kobietami z chorobami serca, a następnie poproszono o indywidualne zilustrowanie choroby. Powstałe rysunki pogrupowano w trzy kategorie: (1) serce w centrum, (2) serce w żywym ciele oraz (3) choroba serca jako choroba społeczna. Przeanalizowano użycie koloru, układu przestrzennego i kompozycji, a rysunki ostatecznie pomogły pracownikom służby zdrowia lepiej docenić, w jaki sposób każda kobieta rozumiała swój stan i dały wgląd w to, jak najlepiej podejść do każdego przypadku.

Książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/980-razemnajlepiej-czyli-jak-wykorzystywac-arteterapie-do-budowania-relacji-w-rodzinie.html

Wiele innych raportów klinicznych potwierdza terapeutyczne korzyści arteterapii. Osoby przewlekle chore zgłaszały lepsze zdrowie i samopoczucie, a osoby z rakiem piersi zgłaszały spadek negatywnych emocji a wzrost pozytywnych emocji. Co więcej, osoby poddawane hemodializie zgłaszały zmniejszenie depresji, natomiast osoby dotknięte traumą zgłaszały niższy poziom stresu, mniejsze zmęczenie współczuciem i zwiększone poczucie celu.

poznaj – Dlaczego małżonkowie nie podejmują decyzji o rozwodzie, pomimo że nie układa im się w związku?

Arteterapeuci pracują, aby pomóc jednostkom, rodzinom, grupom i społecznościom w lepszym kontakcie z ich emocjami. Terapia sztuką stała się integralną częścią wielu ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków zdrowia psychicznego, ośrodków kryzysowych, prywatnych praktyk, szkół i różnych innych instytucji społecznych i społecznych, które dążą do promowania zdrowia, dobrego samopoczucia i rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *