Literatura ukraińska – co czytać?

Literatura ukraińska jest jedną z najciekawszych w Europie. To duchowe bogactwo ludu Ukrainy, jego cywilizacja i wysoka moralność. Ta sztuka słowa ma potężny ładunek pozytywnej i duchowej energii. Sztuka literacka kształtuje wartości narodowe i przekazuje je przyszłym pokoleniom.

Historycznie naród ukraiński zawsze był kreatywny, uwielbiał śpiewać i tańczyć, tworzyć wiersze i pieśni, mity i legendy. Dlatego przez wiele stuleci we wszystkich częściach Ukrainy tworzyli się naprawdę wielcy i utalentowani ludzie.

Literatura ukraińska – co czytać?

Literatura ukraińska jest w swej istocie zjawiskowa i niezwykła. Znani pisarze ukraińscy opisywali każdy etap historyczny metaforycznie i tematycznie. Dlatego prawdziwe postacie patrzą na nas przez linie pożółkłych kartek papieru. A my, zagłębiając się w historię, zaczynamy rozumieć, co martwi autora, inspiruje, przeraża i uspokaja. Historię można poznać z arcydzieł literatury ukraińskiej – wydarzenia opisywane są szczerze, a czasem boleśnie.

Kim są ci wszyscy ci geniusze pióra, którzy przenikają duszę słowami? Niektórzy z nich nie dowiedzieli się, że ich twórczość przyniosła im wieczną chwałę i szacunek, na zawsze wpisując swoje imię w klasykę literatury ukraińskiej.

Niestety nie wszyscy ukraińscy pisarze mogli wejść na światową arenę literacką. Setki znakomitych książek nie doczekało się zasłużonych nagród w konkursach literackich we Francji czy Niemczech. Ale naprawdę warto je przeczytać i zrozumieć.

Co lepiej czytać?

Ci znani ukraińscy pisarze wnieśli nieoceniony wkład w literaturę krajową i światową. Dziesięciolecia później ich prace przynoszą nam trafne pomysły, uczą i pomagają w różnych sytuacjach życiowych. Dzieła ukraińskich pisarzy mają wielką wartość literacką i moralną, są idealne dla młodzieży i dorosłych i sprawią przyjemność czytania.

Każdy z ukraińskich autorów w swoim niepowtarzalnym i nietypowym indywidualnym stylu od pierwszych linijek pomoże poznać swoje dzieła. Taki „kwiatowy ogród” pisarza sprawia, że ​​literatura ukraińska jest naprawdę niezwykła, bogata i interesująca. Literatura ukraińska i nie tylko – http://www.lektury24h.pl/literatura-ukrainska-i-nie-tylko.html co czytać?

Klasyka ukraińska

Książka tworzy człowieka, jest najlepszym i najcenniejszym skarbem, wiecznie żywym dziedzictwem. Ale wśród wielu książek wyróżniają się te, które pochłaniają doświadczenie wieków i mają cenne znaczenie dla ludzi. Są to klasyczne ukraińskie dzieła literackie, które są studiowane w szkołach średnich i wyższych.

Ukraińcy powinni zawsze być wdzięczni swoim klasykom za ich działalność językową. Poczynając od Iwana Kotlarewskiego i Hryhorija Kvitki-Osnovyanenko, otrzymali silne wsparcie Tarasa Szewczenki i jego braci Panteleimona Kulisha, którzy przez najciemniejsze lata strzegli świętego ognia naszej duchowości, a następnie przekazali pałeczkę miłości ojczystemu językowi, gdzie błyszczą imiona Iwana Franki, Ołeksandra Dowżenko, Liny Kostenko, Wasyla Stusa i wielu innych wybitnie uzdolnionych mistrzów słowa.

Trochę o twórczości Iwana Franki

Niewątpliwie Iwan Franko jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Wzbogacił kulturę ukraińską, podniósł ją do poziomu twórczości europejskiej. Dorobek literacki Iwana Franki to cała epoka w literaturze ukraińskiej. Twórczość literacka Iwana Franki przyczyniła się do rozwoju literatury ukraińskiej, a jego przekłady prezentowały ukraińskiemu czytelnikowi najlepsze osiągnięcia kultury światowej.

Z wielkiego dziedzictwa Iwana Franki największą wartość stanowi jego twórczość, która w jasnych, barwnych obrazach odzwierciedla idee, aspiracje i uczucia całego pokolenia Ukraińców.

Kariera literacka Franka rozpoczęła się na początku lat 70-tych XIX wieku.  Jego wczesne prace, które ukazały się w studenckim czasopiśmie „Przyjaciel” , zwiastowały narodziny nowego talentu, który wkrótce pokazał się w całej okazałości. Choć nie wolne od wpływów środowiska literackiego, utwory te były nowością na Zachodniej Ukrainie.

W nich pisarz podejmuje próbę zerwania z dotychczasowymi schematami pisarstwa galicyjskiego, które skupiało się na najgorszych przykładach europejskiej powieści sensacyjno-romantycznej i wejścia na drogę realizmu krytycznego.

Zachar Berkut  – wspaniała historyczna powieść, trzymająca w napięciu. Akcja powieści rozgrywa się w 13 wieku. Imperium Mongolskie jest u szczytu swojej potęgi, jej wpływom podlega większość Wschodniej Europy. Mała wioska w Karpatach postanawia walczyć o niepodległość. Powieść o prawdziwej miłości i zdradzie. Najwybitniejszy utwór w literaturze ukraińskiej, który stał się ekranizacją amerykańskiego reżysera Johna Wynna.

Wizerunek Zachara Berkuta uosabia najlepsze cechy narodu ukraińskiego: umiłowanie wolności, niezłomność w trudnej walce z ciemiężcami, mądrość, dobroć, patriotyzm.

W swojej opowieści I. Franko przeciwstawia postacie masowe przedstawicielom ówczesnego szczytu społeczeństwa. Pisarz wychwala społeczeństwo, w którym nie ma nierówności i ucisku, w którym relacje między ludźmi są harmonijne. To w takim społeczeństwie człowiek pokazuje swoje najlepsze cechy. To tego kraju obywatele bronią do ostatniego tchu.

Krajobrazy odgrywają ważną rolę w tworzeniu nastroju. Natura wydaje się wspierać Tukholtów, dodaje im siły. Tak, słońce staje się dla nich źródłem inspiracji, kamienny Strażnik pomaga walczyć z wrogami, woda ich niszczy.

Język twórczości I. Franki charakteryzuje się szerokim użyciem słownictwa dialektalnego (słów używanych w określonym obszarze), a także archaizmów – słów przestarzałych.

Współczesna literatura ukraińska

Do literatury współczesnej należą twórczość pisarzy ukraińskich ostatnich dziesięcioleci. Termin „nowoczesny” odnosi się do utworów ukraińskich pisanych od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Po rozpadzie ZSRR zniesiono sowiecką cenzurę, a w wyniku większej wolności i otwartości społeczeństwa ludzkiego współczesna literatura ukraińska zaczęła podejmować takie zakazane tematy jak Hołodomor (wielki głód na Ukrainie) i inne. Opiera się na nowych zabiegach stylistycznych, takich jak postmodernizm, użycie surżyka (byt językowy w ramach języka ukraińskiego, cechujący się wpływami języka rosyjskiego, rozpowszechniony w dużej części terytorium Ukrainy oraz w Mołdawii), mieszanie gatunków literackich, oburzenie, a także poruszanie spraw społecznych i pamięci historycznej.

Ukraina w książkach https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ukraina-w-ksiazkach/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *