Trauma – reakcja i powrót do zdrowia

Silne reakcje emocjonalne lub fizyczne po niepokojącym wydarzeniu są normalne. Jednak w większości przypadków reakcje te ustępują jako część naturalnego procesu gojenia i regeneracji organizmu. Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby poradzić sobie z takim doświadczeniem i wyzdrowieć.

Odważna opowieść autorki o traumatycznych epizodach z jej życia skierowana głownie do kobiet po przejściach.

Książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/1004-po-supelku-do-klebka.html

Traumatyczne przeżycie to każde wydarzenie w życiu, które zagraża naszemu bezpieczeństwu i potencjalnie naraża na niebezpieczeństwo nasze życie lub życie innych osób. W rezultacie osoba doświadcza wysokiego poziomu stresu emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, który tymczasowo zakłóca jej zdolność do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu. Czy możemy w pełni wyleczyć się z traumy?

Przykłady potencjalnie traumatycznych doświadczeń obejmują:

 • klęski żywiołowe, takie jak pożar buszu czy powódź
 • bycie ofiarą lub świadkiem przestępstwa, aktu przemocy lub rozboju;
 • bycie zaangażowanym w poważny wypadek samochodowy lub transportowy lub byciem świadkiem poważnego wypadku samochodowego lub transportowego;
 • przebywanie w samolocie zmuszonym do awaryjnego lądowania
 • bycie fizycznie zaatakowanym
 • bycia narażonym na obrazy, doniesienia prasowe lub posty w mediach społecznościowych dotyczące tego typu wydarzeń.

Reakcje na traumę

Sposób, w jaki dana osoba reaguje na traumę, zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i nasilenie zdarzenia traumatycznego, ilość dostępnego wsparcia dla osoby po zdarzeniu, inne stresory aktualnie doświadczane w życiu osoby, istnienie określonej osobowości cechy, naturalny poziom odporności i czy dana osoba miała wcześniej jakieś traumatyczne doświadczenia. Typowe reakcje obejmują szereg reakcji psychicznych, emocjonalnych, fizycznych i behawioralnych. Reakcje te są normalne i w większości przypadków ustępują jako część naturalnego procesu gojenia i regeneracji organizmu.

Przykłady typowych reakcji na traumę to:

 • czujesz się tak, jakbyś był w stanie „wysokiej czujności” i „jesteś czujnym” na wszystko, co może się wydarzyć
 • uczucie odrętwienia emocjonalnego, jakby w stanie „szoku”
 • stawać się emocjonalnym i zdenerwowanym
 • uczucie skrajnego zmęczenia i zmęczenia
 • uczucie dużego stresu i/lub niepokoju
 • bycie bardzo opiekuńczym wobec innych, w tym rodziny i przyjaciół
 • nie chcąc opuszczać określonego miejsca w obawie przed tym, „co może się wydarzyć”.

Dzieci i młodzież mogą reagować na traumę inaczej niż dorośli i często w zaskakujący sposób.

Reakcje psychiczne na traumę

Reakcje psychiczne na traumę obejmują:

 • zmniejszona koncentracja i pamięć
 • natrętne myśli o wydarzeniu
 • wielokrotne odtwarzanie fragmentów wydarzenia w umyśle
 • zamieszanie lub dezorientacja.

Reakcje emocjonalne na traumę

Reakcje emocjonalne na traumę mogą obejmować:

 • strach, niepokój i panika
 • szok – trudność w uwierzenie w to, co się wydarzyło, poczucie oderwania i zagubienia
 • uczucie odrętwienia
 • brak chęci integrowania się z innymi lub wycofania się z otoczenia
 • ciągły alarm – poczucie, że niebezpieczeństwo nadal istnieje lub wydarzenie trwa
 • zawód – po zakończeniu kryzysu zmęczenie może stać się oczywiste.

Reakcje emocjonalne na wydarzenie są odczuwalne w fazie załamania i obejmują depresję, unikanie, poczucie winy, nadwrażliwość i wycofanie.

Fizyczne reakcje na traumę

Traumatyczne doświadczenia mogą powodować reakcje fizyczne, w tym:

 • zmęczenie lub wyczerpanie
 • zakłócony sen
 • nudności, wymioty i zawroty głowy
 • bóle głowy
 • nadmierne pocenie
 • zwiększone tętno.

Reakcje behawioralne na traumę

Typowe reakcje behawioralne na traumę obejmują:

 • unikanie przypomnień o wydarzeniu
 • niemożność przestania skupiać się na tym, co się wydarzyło
 • zanurzenie się w zadaniach związanych z odzyskiwaniem\
 • tracąc kontakt z normalnymi codziennymi czynnościami
 • zmieniony apetyt, na przykład jedzenie dużo więcej lub dużo mniej
 • sięganie po substancje takie jak alkohol, papierosy i kawa
 • problemy ze snem.

Nadawanie sensu traumatycznemu wydarzeniu

Kiedy niepokojące wydarzenie się skończy, może się okazać, że próbujesz nadać mu sens. Może to obejmować myślenie o:

 • jak i dlaczego to się stało
 • jak i dlaczego byłeś zaangażowany
 • dlaczego czujesz się tak, jak się czujesz
 • czy uczucia, które teraz masz, odzwierciedlają to, jaką jesteś osobą
 • czy doświadczenie zmieniło twój pogląd na życie i jak.

Pomoc w rozwiązaniu traumatycznych reakcji na traumę

Istnieje wiele strategii, które można zastosować, aby pomóc osobie rozwiązać traumatyczne reakcje.

Proces gojenia i powrotu do zdrowia po traumie

Każde wydarzenie, które naraża na niebezpieczeństwo własne życie lub życie innych, powoduje, że ludzkie ciało przechodzi w stan wzmożonego pobudzenia. Przypomina to „tryb awaryjny”, który obejmuje włączenie serii alarmów wewnętrznych. Tryb awaryjny daje ludziom możliwość uzyskania dostępu do dużej ilości energii w krótkim czasie, aby zmaksymalizować szansę na przeżycie.

Większość ludzi pozostaje w trybie awaryjnym tylko przez krótki czas lub do czasu, aż minie bezpośrednie zagrożenie. Jednak przebywanie w trybie awaryjnym zużywa zapasy energii życiowej i dlatego ludzie często czują się później dość zmęczeni.

Normalny proces gojenia i regeneracji obejmuje wyjście organizmu ze stanu wzmożonego pobudzenia. Innymi słowy, wewnętrzne alarmy wyłączają się, wysoki poziom energii ustępuje, a ciało powraca do normalnego stanu równowagi i równowagi. Zazwyczaj powinno to nastąpić w ciągu około miesiąca od zdarzenia.

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Po niepokojącym wydarzeniu niektórzy ludzie uważają, że ich reakcje są poważne i nie ustępują stopniowo po miesiącu. Poważne, długotrwałe reakcje mogą być niepełnosprawne i mogą wpływać na relacje danej osoby z rodziną i przyjaciółmi, a także na zdolność do pracy. Takie reakcje mogą wskazywać na zespół stresu pourazowego. W tym stanie wpływ zdarzenia nadal powoduje wysoki poziom stresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *