Ważność projektu domu. Kiedy konieczna jest nowa dokumentacja?

Dokumentacja projektowa domu jednorodzinnego może stracić ważność. W jakich sytuacjach traci ona swoją aktualność i konieczne jest przygotowanie nowej?

Czy projekt budowlany ma datę ważności?

 

Projekt to podstawowy dokument potrzebny do wybudowania domu jednorodzinnego. Ile ważny jest projekt domu?

Zasadniczo przepisy nie wskazują bezpośrednio na czas ważności projektu budowlanego domu. Jednak można znaleźć w nich zapisy, które określają, kiedy posiadany projekt oraz inna dokumentacja nie będą mogły posłużyć do rozpoczęcia budowy.

Kiedy dokumentacja projektowa może stracić ważność?Dokumenty potrzebne do wybudowania domu jednorodzinnego mogą stracić ważność w poniższych przypadkach:

Ważność projektu budowlanego Projekt budowlany będzie ważny tak długo, jak długo będzie on spełniać wymogi obowiązujących obecnie przepisów i norm technicznych. Jeżeli jakiś z elementów projektu nie jest aktualny, wtedy należy go zmienić lub dostosować cały projekt do nowych wymagań. Zgodność projektu z obecnie obowiązującymi przepisami powinien sprawdzić projektant.

Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę straci swoją ważność wtedy, gdy budowa nie została rozpoczęta w terminie 3 lat od momentu, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Również traci ona ważność wtedy, gdy budowa została rozpoczęta, ale została ona przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Jeżeli inwestor ubiegał się o osobną decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, decyzja ta jest ważna przez wskazany w niej czas, maksymalnie do roku.

Ważność mapy do celów projektowych Jednym z dokumentów potrzebnych do budowy domu jest mapa wydana do celów projektowych. Ważność mapy do celów projektowych obowiązuje aż do momentu, w którym nie dojdzie do żadnych zmian na tym obszarze, której ona dotyczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *