Jakie są wczesne oznaki autyzmu?

Wiele dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) wykazuje różnice rozwojowe, już w okresie niemowlęcym, zwłaszcza w zakresie umiejętności społecznych i językowych. Ponieważ zazwyczaj siadają, czołgają się i chodzą w czasie nie odbiegającym od normy, mniej oczywiste różnice w rozwoju gestów ciała, udawania zabawy i języka społecznego często pozostają niezauważone.

Książki o autyzmie

Oprócz opóźnień w mowie/języku i różnic w zachowaniu, rodziny mogą zauważyć różnice w sposobie interakcji ich dziecka z rówieśnikami i innymi osobami.

Rozpoznawanie oznak autyzmu

Pamiętaj: jedno dziecko z ASD nie będzie miało dokładnie takich samych objawów, jak inne dziecko z ASD. Liczba i nasilenie objawów może się bardzo różnić!

Oto kilka przykładów różnic społecznych, komunikacyjnych i behawioralnych u dzieci z autyzmem.

Różnice społeczne u dzieci z autyzmem

 • Może nie utrzymywać kontaktu wzrokowego lub nawiązuje niewielki lub żaden kontakt wzrokowy
 • Nie wykazuje żadnej lub mniejszej reakcji na uśmiech rodzica lub inny wyraz twarzy
 • Może nie patrzeć na przedmioty lub wydarzenia, na które patrzy rodzic lub na które wskazuje
 • Może nie wskazywać na przedmioty lub zdarzenia, aby skłonić rodzica do ich obejrzenia
 • Mniej prawdopodobne, że przyniesie przedmioty osobistego zainteresowania do pokazania rodzicowi
 • Wielu nie ma odpowiedniej mimiki
 • Ma trudności z dostrzeżeniem tego, co inni mogą myśleć lub czuć, patrząc na ich mimikę;
 • Mniej skłonni do okazywania troski (empatii) dla innych
 • Ma trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości

Różnice komunikacyjne u dzieci z autyzmem

 • Rzadziej wskazuje na rzeczy, aby wskazać potrzeby lub podzielić się rzeczami z innymi
 • Nie mówi żadnych pojedynczych słów do 15 miesięcy lub 2-wyrazowych fraz do 24 miesięcy
 • Powtarza dokładnie to, co mówią inni, nie rozumiejąc znaczenia (często nazywane papugowaniem lub powtarzaniem)
 • Może nie reagować na wywoływanie imienia, ale reaguje na inne dźwięki (takie jak klakson lub miauczenie kota)
 • May odnosi się do siebie jako „ty”, a inni do „ja” i może mieszać zaimki
 • Może wykazywać żadne lub mniejsze zainteresowanie komunikacją
 • Mniejsze prawdopodobieństwo rozpoczęcia lub kontynuowania rozmowy
 • Jest mniej prawdopodobne, że użyje zabawek lub innych przedmiotów do reprezentowania ludzi lub prawdziwego życia w udawanej zabawie
 • Może mieć dobrą pamięć na pamięć, szczególnie w przypadku cyfr, liter, piosenek, dżingli telewizyjnych lub określonego tematu
 • Może utracić język lub inne społeczne kamienie milowe, zwykle w wieku od 15 do 24 miesięcy (często nazywane regresją)

Różnice behawioralne (zachowania powtarzalne i obsesyjne) u dzieci z autyzmem

 • Kołysa się, kręci, kołysze się, kręci palcami, chodzi przez długi czas na palcach lub macha rękami (tzw. „zachowanie stereotypowe” lub stereotypie)
 • Lubi rutyny, porządek i rytuały; ma trudności ze zmianą lub przejściem z jednej czynności do drugiej
 • Może mieć obsesję na punkcie kilku lub nietypowych czynności, wykonując je wielokrotnie w ciągu dnia
 • Bawi się częściami zabawek zamiast całą zabawką (np. kręcenie kołami zabawkowej ciężarówki)
 • Nie może płakać, jeśli odczuwa ból lub wydaje się, że się boisz
 • Może być bardzo wrażliwy lub wcale nie wrażliwy na zapachy, dźwięki, światło, tekstury i dotyk
 • Może mieć nietypowe wykorzystanie wzroku lub wzroku — patrzy na przedmioty pod nietypowymi kątami

Rodzice: ufajcie swoim instynktom

Jeśli zauważyłeś obawy dotyczące tego, jak Twoje dziecko bawi się, uczy, mówi, działa lub porusza się, porozmawiaj z pediatrą.

Pamiętaj, że Ty najlepiej znasz swoje dziecko, a Twoje obawy są ważne. Razem z pediatrą znajdziecie najlepszy sposób, aby pomóc dziecku. Jeśli niepokoisz się poradą lekarza, zasięgnij drugiej opinii.

Nie czekaj. Wczesne działanie może mieć duży wpływ na rozwój Twojego dziecka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *