Jak działa faktoring międzynarodowy?

Faktoring jest usługą umożliwiającą uzyskanie zapłaty za wystawione faktury, zanim jeszcze dojdzie do płatności przez kontrahenta. Można skorzystać z niego również w przypadku transakcji z zagranicznymi partnerami. Co warto wiedzieć na temat faktoringu międzynarodowego? Odpowiedzi udzielą nam specjaliści z finea.pl.

 

Co to jest faktoring międzynarodowy?Faktoring międzynarodowy jest typem faktoringu, który umożliwia finansowanie faktur wystawianych w transakcjach zagranicznych.

Najczęściej używany jest on w przypadku transakcji odbywających się w EUR, ale również może dotyczyć tych w innych walutach, na przykład USD, GBP czy CHF.

Międzynarodowy faktoring pozwala firmom na łatwiejsze prowadzenie działalności przez wypłatę środków z faktur już w ciągu doby od ich wystawienia. Dzięki temu podwyższa on poziom bezpieczeństwa transakcji oraz zmniejsza ryzyko zatorów płatniczych.

Faktoring importowy a eksportowyZ międzynarodowych usług faktoringowych mogą skorzystać zarówno eksporterzy, jak i importerzy towarów i usług. Właśnie dlatego jest on dzielony na dwie kategorie, czyli na faktoring eksportowy i importowy.

1. Faktoring eksportowyTen typ faktoringu skierowany jest do eksporterów, czyli firm sprzedających za granicę. Umożliwia on szybkie otrzymanie zapłaty za dostarczone towary albo świadczone usługi, co jest bardzo pomocne wtedy, gdy kontrahenci wymagają długich terminów płatności.

Zaliczka za fakturę międzynarodową może wtedy wynosić aż do 90-100% jej wysokości, dając eksporterowi natychmiastowy dostęp do środków wymaganych do bieżącej działalności.

2. Faktoring importowyJest on przeznaczony dla importerów, czyli firm sprowadzających towary z zagranicy. Jak działa faktoring importowy?

W tym przypadku faktoring polega na współpracy dwóch firm faktoringowych – faktorów, a dokładnie importowego i eksportowego i obejmuje cesję wierzytelności.

Faktoring międzynarodowy – kiedy warto?Przez liczne korzyści faktoring międzynarodowy stanowi dzisiaj bardzo pomocne narzędzie w finansowaniu działalności firmy prowadzącej transakcje z zagranicznymi kontrahentami.

Wśród najważniejszych zalet wynikających z faktoringu międzynarodowego wymienia się:- Szybki dostęp do środków potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu firmy, szczególnie przy długich terminach płatności,- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji zagranicznych,- Zredukowanie ryzyka utraty płynności finansowej i upadłości,- Możliwość korzystania z monitoringu kontrahentów i płatności przy pomocy faktora,- Zmniejszenie ryzyka związanego z wahaniami kursów walut,- Możliwość łatwiejszego pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych za granicą.

Faktoring międzynarodowy jest zatem atrakcyjną propozycją dla firm działających międzynarodowo, by zwiększyć płynność finansową i konkurencyjność na zagranicznych rynkach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *